‘Ik heb veel meer klanten gekregen’

Jaren geleden begon de samen­wer­king tussen Marianne Kremer en ForYou Media. ‘In 2017 verscheen voor het eerst een artikel over mijn coachings­prak­tijk in ForYou Magazine editie Oost-Gronin­gen. Ik weet niet eens meer precies hoe dat eerste contact tot stand gekomen is, maar ik denk dat ik destijds gebeld ben door Mariëlle. Met haar heb ik echt een klik.’

Elke maand een blog

Tegen­woor­dig zijn Marian­nes artike­len niet meer in het magazine te vinden, maar schrijft ForYou Media elke maand een blog voor haar. Marianne: ‘Die overstap heb ik gemaakt omdat de editie Oost-Gronin­gen op een gegeven moment kwam te verval­len en uitein­de­lijk opging in de editie Gronin­gen. Dat vond ik zelf te ver buiten mijn kern- en werkge­bied. Sinds­dien staat er elke maand een blog voor me klaar. Er is mij altijd geleerd dat mensen zeven tot elf keer je naam moeten zien of horen, voordat ze klant bij je worden. Die blogs dragen beslist bij aan mijn zicht­baar­heid én het helpt anderen te begrij­pen wat ik nu precies doe.’

Herkenbaar

‘Dat is ook wat ik vaak terug­krijg van mensen’, legt Marianne uit. ‘Dat ze de proble­men die in mijn blogs omschre­ven worden, herken­nen vanuit hun eigen situa­tie. Dat de blogs gaan over dingen waar ze zelf ook tegen­aan lopen. Proble­men op het gebied van loopbaan­coa­ching, stress en burn-outklach­ten of hoogsen­si­ti­vi­teit. Allemaal zaken waarin ik hen kan begelei­den. En er zullen vast nog meer facto­ren een rol spelen, maar het is wel een feit dat ik sinds­dien meer klanten heb gekregen.’

‘Ik vind het heerlijk dat er elke maand weer een nieuwe blog klaarstaat’

- Marianne Kremer / Marianne Kremer, coach

Ontzorgen

‘Ik ben iemand die liever praat dan schrijft’, lacht Marianne. ‘Ik ben gewoon geen schrij­ver. Dat vind ik lastig en ik blokkeer erdoor. Nu ForYou Media dit voor me doet, hoef ik er zelf niet meer tegen­aan te hikken. Ik ben ooit in een training eens iemand tegen­ge­ko­men die me adviseerde om dingen die ik alleen maar deed omdat het moest, beter door anderen kon laten doen. Daarom ben ik ook zo blij dat ForYou Media me daarin ontzorgt. Iedere maand staat er een nieuw blog voor me klaar. Daardoor ontstaat er in mijn hoofd meer ruimte om dingen te doen waar ik wel blij van word en energie van krijg.’

Uitstraling

Er is elke maand genoeg inspi­ra­tie voor weer een nieuwe blog. ‘Er wordt altijd met me meege­dacht. De artike­len worden geschre­ven in de stijl die past bij mij en mijn coachings­prak­tijk. Ze gaan écht over mij: ze zijn persoon­lijk. Ze gaan over mijn aanpak en wat ik belang­rijk vind. Daar kreeg ik laatst toeval­lig nog een compli­ment over. Een klant vond mijn blogs zo mooi aanslui­ten op mijn website. De uitstra­ling is praktisch, nuchter en toegan­ke­lijk. Precies zoals ik dat op alle fronten wil uitstralen.’

Toekomst

‘En eerlijk is eerlijk, natuur­lijk zijn er ook weleens dingen niet goed gegaan. Meestal neem ik in zo’n geval even contact op met Mariëlle. Zij snapt heel goed wie ik ben en wat ik nodig heb, en dan wordt het ook meteen opgelost. Daarom zie ik vol vertrou­wen de toekomst tegemoet. Een toekomst waarin ik mijn praktijk op een net zo succes­volle wijze hoop voort te zetten. En een toekomst mét ForYou Media, want zij ontzor­gen me en helpen me om zicht­baar te blijven.’

Marianne Kremer
www.mariannekremer.nl

Verdere samen­wer­king:
 Blogar­ti­ke­len

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.