‘Het magazine is precies zoals ik voor ogen had’

Toen Richard Hattink van Uitvaart­ver­zor­ging BijDe­Hand begin 2021 Google raadpleegde voor een partij die ervaring had met het maken van magazi­nes voor uitvaart­be­drij­ven, kwam hij al vrij snel bij ForYou Media uit. ‘De spoeling in die branche is vrij dun, dus ik heb een mailtje gestuurd waarin ik uitlegde wat ik voor ogen had. Binnen drie kwartier had ik Paul aan de lijn.’

Geen standaard uitvaartbedrijf

‘Ik had geschre­ven dat ik geen standaard uitvaart­be­drijf heb’, legt Richard uit. ‘Ik verzorg namelijk alleen uitvaar­ten voor jonge gezin­nen met kinde­ren in de basis­school­leef­tijd waarvan een ouder komt te overlij­den. Een heel speci­fieke doelgroep dus, want ik ben echt van mening dat er iets anders speelt in een gezins­si­tu­a­tie als je 45 bent en je weet dat je er over drie maanden niet meer bent, dan wanneer je al 80 bent. Gemid­deld loop ik drie of vier maanden voor het overlij­den bij een gezin binnen en bied ik begelei­ding. Maar ook na het overlij­den en de uitvaart volg ik het gezin nog een jaar.’

Echt betrokken

‘Paul had mijn mailtje voorbij zien komen en was geraakt door mijn speci­a­lisme. We zijn in gesprek geraakt en ik voelde gewoon dat hij écht betrok­ken was, en dat hij niet alleen maar bezig was met de commer­ci­ële kant. En daar doe ik het heel goed op, dat is een wereld van verschil. Ik vond het te gek dat we zo snel met elkaar in contact kwamen. Alle aspec­ten waren meteen kloppend.’

Mierenneukerigheid

‘Ik vond het overi­gens best ingewik­keld om goed over te brengen hoe ik het resul­taat in mijn hoofd voor me zag’, klinkt het eerlijk. ‘Hoe krijg je zoiets goed uitge­legd via de telefoon? Ik denk dat ik zeker wel zes of zeven proef­ver­sies van de kaft heb gehad. Het feit dat er altijd ruimte was voor alle mieren­neu­ke­rig­heid die ik in me had, vond ik heel fijn. Als ik twijfelde tussen het ene idee en het andere, werden ze gewoon allebei gemaakt.’

‘Die eerste keer dat ik een proefdruk kreeg, was echt kicken

- Richard Hattink / Uitvaart­ver­zor­ging BijDeHand 

Jubelmoment

‘Die eerste keer dat ik een proef­druk kreeg, was echt kicken’, vertelt Richard enthou­si­ast. ‘Dan zie je ineens hoe die platte tekst met de foto’s erbij tot leven komt. En het moment dat uitein­de­lijk de kaft helemaal naar mijn zin was; dat was ook gewel­dig. Maar het moment dat die man met een pallet vol magazi­nes bij mij op de stoep stond, was natuur­lijk echt een jubelmoment.’

Verspreiding

Drie weken nadat het magazine ‘Handvat’ verscheen, waren al 1100 van de 2000 gedrukte magazi­nes verstuurd. ‘Na een simpel berichtje op LinkedIn en Facebook met daarbij een afbeel­ding van de kaft van het magazine stroom­den de aanvra­gen meteen binnen. Ik heb op social media nog niet eens gebruik­ge­maakt van de visuals die ForYou Media voor me gemaakt heeft. De magazi­nes liggen in vijftien zieken­hui­zen door heel Neder­land en bij inloop­hui­zen, hulpgroe­pen en hospi­ces. Dus precies op die plekken waar je hoort dat je niet 80 wordt, maar dat je leven al ophoudt bij 45 jaar. Ik krijg er alleen maar enthou­si­aste reacties op. Dat is denk ik vooral omdat de inhoud erg laagdrem­pe­lig is. Het is een magazine met een pittig thema, maar wel luchtig geschre­ven. En het biedt een mooie afwis­se­ling tussen de ‘stomme’ dingen die geregeld moeten worden en de verha­len van mensen die al door het hele proces zijn heengegaan.’

Herdruk

Vanwege het grote succes van zijn magazine denkt Richard al na over een herdruk. ‘Ik heb daarover al contact opgeno­men met ForYou Media. Ook daarin denken ze met je mee. Zij zijn gewoon écht betrok­ken. Gedurende het proces is Paul hier zelfs een keer langs geweest. Dat heb ik enorm gewaar­deerd, want het is voor hem toch een autorit van al gauw drie uur.’

Richard Hattink
www.uitvaartverzorgingbijdehand.nl

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.