Stellingen, dilemma’s & confrontaties

Stellingen, dilemma’s & confrontaties

Yes! Je bent geïnte­res­seerd in ons nieuwe concept stellin­gen, dilemma’s & confron­ta­ties waarmee je jouw exper­tise kunt onder­stre­pen op LinkedIn en je zakelijk netwerk kunt uitbrei­den. Wat nu?

Nog even in het kort:

  • Onze redac­tie legt jou 30 stellin­gen, dilemma’s en confron­ta­ties voor binnen en over jouw vakgebied. 
  • Op basis van een gesprek (inter­view) werken we jouw reacties uit. 
  • We maken persoon­lijke social­m­e­dia­be­rich­ten voor op LinkedIn. 
  • Indien gewenst plaat­sen we de berich­ten op jouw socialmediakanalen. 

Klinkt goed? Op deze pagina kun je gelijk jouw 10 gratis voorbeel­den aanvra­gen of een gesprek met een speci­a­list inplan­nen om verder te praten. 

Ontvang 10 gratis stellingen/dilemma’s, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Voorbeelden

Stellingen, dilemma’s & confrontaties

Yes! Je bent geïnte­res­seerd in ons nieuwe concept stellin­gen, dilemma’s & confron­ta­ties waarmee je jouw exper­tise kunt onder­stre­pen op LinkedIn en je zakelijk netwerk kunt uitbrei­den. Wat nu?

Nog even in het kort:

  • Onze redac­tie legt jou 30 stellin­gen, dilemma’s en confron­ta­ties voor binnen en over jouw vakgebied. 
  • Op basis van een gesprek (inter­view) werken we jouw reacties uit. 
  • We maken persoon­lijke social­m­e­dia­be­rich­ten voor op LinkedIn. 
  • Indien gewenst plaat­sen we de berich­ten op jouw socialmediakanalen. 

Klinkt goed? Op deze pagina kun je gelijk jouw 10 gratis voorbeel­den aanvra­gen of een gesprek met een speci­a­list inplan­nen om verder te praten. 

Ontvang 10 gratis stellingen/dilemma’s, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Voorbeelden