Tarieven

Tarieven

Abonnementen

Slechts 265 euro per maand. Keuze uit:

 • Website/webshop
 • Social media
 • Content­pro­duc­ties
 • SEO & SEA
 • Advies & ondersteuning

Met een abonne­ment beheren en bewaken wij één of meerdere onder­de­len van jouw marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Je bepaalt zelf waarin je graag ontzorgd wilt worden. Zo ben jij verze­kerd van conti­nu­ï­teit en kwali­teit voor een vaste lage prijs.

Top 5 diensten (levering op bestelling)

 • Casus­sen & succes­ver­ha­len (va 195)
 • Nieuws­brie­ven & mailin­gen (va 295)
 • Websi­te­tek­sten (va 395)
 • Restyle huisstijl (va 995)
 • Eigen magazine (va 1.495)

Losse opdrachten

We bieden diverse diensten die bijdra­gen aan jouw marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Denk hierbij aan:

 • Het verbe­te­ren of maken van je huisstijl
 • Het schrij­ven van casus­sen en succesverhalen
 • Het schrij­ven van (website)teksten en het houden van interviews
 • De vormge­ving en productie(begeleiding) van reclame en promotiemateriaal
 • Nieuws­brie­ven en mailingen
 • Het reali­se­ren van je eigen bedrijfsmagazine

Mantelcontract

Ben je op zoek naar een marke­ting­bu­reau waarmee je makke­lijk en snel kan schake­len? Een bureau dat altijd paraat staat om te leveren wat jij wilt?

Hiervoor bieden wij een mantel­con­tract:

 1. Het verplicht je tot niets, maar je hebt wel altijd de beschik­king over een team van (marketing)specialisten die jou en je bedrijf begrijpen.
 2. Je kunt je vragen direct met de speci­a­list bespre­ken en/of een tijds­in­di­ca­tie aanvra­gen voor de uit te voeren opdracht.
 3. Alle produc­ten die ForYou Media levert zijn direct goed geregeld qua intel­lec­tu­eel eigen­doms­recht en er hoeft niet per levering een overeen­komst te worden gesloten.
 4. Je betaalt achteraf, na levering op basis van een vast uurtarief.

ForYou Media. Jouw bedrijf verdient beter.

Ervaar het succes en geniet van het gemak.
Plan hier je gesprek om zelf te ervaren hoe het beter kan.

proefpakket

Tarieven

Abonnementen

Slechts 265 euro per maand. Keuze uit:

 • Website/webshop
 • Social media
 • Content­pro­duc­ties
 • SEO & SEA
 • Advies & ondersteuning

Met een abonne­ment beheren en bewaken wij één of meerdere onder­de­len van jouw marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Je bepaalt zelf waarin je graag ontzorgd wilt worden. Zo ben jij verze­kerd van conti­nu­ï­teit en kwali­teit voor een vaste lage prijs.

Losse opdrachten

We bieden diverse diensten die bijdra­gen aan jouw marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Denk hierbij aan:

 • Het verbe­te­ren of maken van je huisstijl
 • Het schrij­ven van casus­sen en succesverhalen
 • Het schrij­ven van (website)teksten en het houden van interviews
 • De vormge­ving en productie(begeleiding) van reclame en promotiemateriaal
 • Nieuws­brie­ven en mailingen
 • Het reali­se­ren van je eigen bedrijfsmagazine

Top 5 diensten (levering op bestelling)

 • Casus­sen & succes­ver­ha­len (va 195)
 • Nieuws­brie­ven & mailin­gen (va 295)
 • Websi­te­tek­sten (va 395)
 • Restyle huisstijl (va 995)
 • Eigen magazine (va 1.495)

Mantelcontract

Ben je op zoek naar een marke­ting­bu­reau waarmee je makke­lijk en snel kan schake­len? Een bureau dat altijd paraat staat om te leveren wat jij wilt?

Hiervoor bieden wij een mantel­con­tract:

 1. Het verplicht je tot niets, maar je hebt wel altijd de beschik­king over een team van (marketing)specialisten die jou en je bedrijf begrijpen.
 2. Je kunt je vragen direct met de speci­a­list bespre­ken en/of een tijds­in­di­ca­tie aanvra­gen voor de uit te voeren opdracht.
 3. Alle produc­ten die ForYou Media levert zijn direct goed geregeld qua intel­lec­tu­eel eigen­doms­recht en er hoeft niet per levering een overeen­komst te worden gesloten.
 4. Je betaalt achteraf, na levering op basis van een vast uurtarief.

ForYou Media. Jouw bedrijf verdient beter.

Ervaar het succes en geniet van het gemak. Plan hier je gesprek om zelf te ervaren hoe het beter kan.