Nieuwsbrieven

Met een sterke nieuws­brief bereik je jouw doelgroep op een laagdrem­pe­lige manier en vergroot je de mogelijk­heid om je websi­te­ver­keer te laten groeien. Een maande­lijkse update tilt de betrok­ken­heid van jouw klanten naar een hoger niveau.

Het belang van goede nieuwsbrieven

De top 3 redenen waarom jouw nieuws­brief zo belang­rijk is:

 1. Versterk de band. Creëer een band met de lezer en leg direct en nauw contact met je doelgroep.
 2. Promo­tie. Laat de ontwik­ke­lin­gen in jouw bedrijf of (nieuwe) produc­ten schit­te­ren op een meesle­pende manier.
 3. Zorg voor contact­mo­men­ten. Door regel­ma­tig in de inbox van jouw doelgroep te verschij­nen, herin­ner je hen keer op keer aan jouw bedrijf. Zo blijf je in hun gedach­ten wanneer ze op zoek zijn naar een speci­fieke dienst of service.

Een nieuwsbrief die het verschil maakt

Social media of een website werkt uitste­kend om je bedrijf in beeld te brengen, maar wordt vaak vluch­tig gelezen. Hoe val je dan op? Met een nieuws­brief creëer je een kostbaar moment van aandacht tussen jouw bedrijf en je klanten.

Zo kun je extra aandacht brengen voor je website of inspe­len op actua­li­teit en daarmee je doelgroep berei­ken op een manier waarbij je in hun geheu­gen blijft, met als doel dat ze overgaan tot aankoop of contact opnemen. En dat voor een vaste prijs van €245,- per maand.

Plan nu een afspraak voor een persoon­lijk advies.

Waarom is een goed geschreven tekst zo belangrijk?

Wat kun jij verwachten?

Door je nieuwsbrief aan ons over te laten krijg je een nieuwsbrief die:

 • Aanspreekt bij de doelgroep
 • Een band met de klant opbouwt
 • Past bij jouw bedrijf
 • Eruit springt en blijft hangen

Nieuwsbrieven

Met een sterke nieuws­brief bereik je jouw doelgroep op een laagdrem­pe­lige manier en vergroot je de mogelijk­heid om je websi­te­ver­keer te laten groeien. Een maande­lijkse update tilt de betrok­ken­heid van jouw klanten naar een hoger niveau.

Het belang van goede nieuwsbrieven 

De top 3 redenen waarom jouw nieuws­brief zo belang­rijk is:

 1. Versterk de band. Creëer een band met de lezer en leg direct en nauw contact met je doelgroep.
 2. Promo­tie. Laat de ontwik­ke­lin­gen in jouw bedrijf of (nieuwe) produc­ten schit­te­ren op een meesle­pende manier.
 3. Zorg voor contact­mo­men­ten. Door regel­ma­tig in de inbox van jouw doelgroep te verschij­nen, herin­ner je hen keer op keer aan jouw bedrijf. Zo blijf je in hun gedach­ten wanneer ze op zoek zijn naar een speci­fieke dienst of service.

Een nieuwsbrief die het verschil maakt

Social media of een website werkt uitste­kend om je bedrijf in beeld te brengen, maar wordt vaak vluch­tig gelezen. Hoe val je dan op? Met een nieuws­brief creëer je een kostbaar moment van aandacht tussen jouw bedrijf en je klanten.

Zo kun je extra aandacht brengen voor je website of inspe­len op actua­li­teit en daarmee je doelgroep berei­ken op een manier waarbij je in hun geheu­gen blijft, met als doel dat ze overgaan tot aankoop of contact opnemen. En dat voor een vaste prijs van €245,- per maand.

Plan nu een afspraak voor een persoon­lijk advies.

Waarom is een goed geschreven tekst zo belangrijk?

Wat kun jij verwachten?

Wanneer je kiest om een nieuws­brief te laten maken wordt je volle­dig ontzorgd. Wij schrij­ven maande­lijks de teksten en, zodra je akkoord bent, maken de nieuws­brief op in het mailpro­gramma van jouw keuze.

Om de aandacht van je lezers vast te houden, gebrui­ken we korte, krach­tige teksten: 4 teksten van ongeveer 75 woorden. De onder­wer­pen mag jij verzin­nen, jij weet tenslotte als beste wat er in je bedrijf gebeurd, maar je mag dit ook aan ons overla­ten. Wat jou het beste uitkomt! Vervol­gens kunnen we de nieuws­brief klaar­zet­ten om te verzenden.

Door je nieuwsbrief aan ons over te laten krijg je een nieuwsbrief die:

 • Aanspreekt bij de doelgroep
 • Een band met de klant opbouwt
 • Past bij jouw bedrijf
 • Eruit springt en blijft hangen