‘Het was gewoon een heel fijne samenwerking’

Jaren geleden ontwik­kelde Els Rosen­mö­l­ler ‘Het laatste avond­maal’, een concept dat ze destijds heeft vastge­legd en waarin ze haar passie voor koken en interesse in stervens­be­ge­lei­ding samen­voegde. ‘Ik heb daar al eens een boek over geschre­ven, maar dat is nooit uitge­ko­men. Het koken voor mensen die ernstig ziek zijn, is wel iets wat ik tijdens mijn werk in Hospice Egmond regel­ma­tig in de praktijk breng. Toen kwam ineens het idee om er een magazine en werkboek over te maken voorbij. ForYou Media heeft me daar fantas­tisch bij geholpen.’

Duwtje

‘Jaap Jongbloed, een vriend van mij, had me al eens de sugges­tie gedaan om er een magazine over te maken. Maar ja, ik had geen idee hoe ik dat moest aanpak­ken. Dat kon ik toch niet? Later hoorde ik van een vrien­din, Nienke Blom van ‘libelle levens­a­f­ron­ding & uitvaart­be­ge­lei­ding’, dat zij al met haar tweede magazine bezig was. Hoe deed ze dat allemaal? Zij werkte hiervoor samen met ForYou en via haar ben ik daar ook terecht­ge­ko­men. ‘Het laatste avond­maal’ is een persoon­lijk project van mij om het sterven op een andere manier aan te bieden als iets waar we allemaal mee te maken krijgen. Het wat lichter te maken. Dankzij dat duwtje van Nienke ging ik hier nu samen met ForYou een magazine met een werkboek van maken!’

Communicatie

‘Ik kijk met een goed gevoel op de samen­wer­king terug, maar het was wel ‘a hell of a job’, lacht Els. ‘Ik denk dat je het kunt verge­lij­ken met onvoor­be­reid in een kapsa­lon gaan werken: ga maar kleuren mengen en perma­nen­t­rol­lers indraaien zonder dat je weet hoe dat moet. Ik wist niet wat ik moest verzin­nen hoe ik het hebben wilde. Zoiets als dit doe je maar één keer, dus het moest wel helemaal naar mijn zin zijn. Leoni en Lian hebben me daarin heel goed begeleid. Het was aan mij om te beslis­sen wat er allemaal in kwam. Wat wilde ik laten zien? Ik vond het lastig om met het aantal pagina’s uit te komen, en was de hele tijd aan het uitbrei­den. Daarvoor had ik een gesprek met Paul om te overleg­gen hoeveel pagina’s erbij konden. Dezelfde dag had hij dat dan voor elkaar. Zó fijn! Commu­ni­ca­tief zat het trouwens sowieso wel goed. Ik kon altijd bellen en tussen­door met vragen komen. ForYou heeft zelfs voor me geregeld dat ik naar de drukker kon toen het magazine en werkboekje gedrukt werden. Dat was echt heel leuk om te zien!’

‘Ik zou zo weer een magazine maken met ForYou Media’

- Els Rosen­mö­l­ler / Het laatste avondmaal 

Goede feedback

‘Ik kreeg goede feedback. Ik had bijvoor­beeld gezegd wat voor kleuren ik belang­rijk vind, maar Lian gaf aan dat het mooier was om er nog een extra kleur bij te doen. En daar bleek had ze helemaal gelijk in te hebben. Soms waren ze een beetje streng en gaven ze aan dat ze een bepaalde keuze afraad­den omdat het dan bijvoor­beeld veel te druk werd, maar ze lieten de beslis­sing wel altijd bij mij. De andere keer waren er goede sugges­ties, zoals een pagina met boeken­tips en een shoppa­gina. Uitein­de­lijk is het een prach­tige combi gewor­den met persoon­lijke en weten­schap­pe­lijke verha­len, bekende en onbekende Neder­lan­ders, sfeer en warmte: gewoon heel afwisselend.’

Fondsen en donaties 

Aan het laten maken van een magazine hangt natuur­lijk wel een prijs­kaartje. ‘Omdat dit een persoon­lijk project van mij was, moest ik wel zorgen dat ik aan geld kwam. Via donatie.nl ben ik toen een app gestart die ik naar ieder­een rondstuurde. Diezelfde avond nog was er al 1500 euro binnen! Wat een leuke vrien­den heb ik hè?’, glundert Els. Zes maanden later was dat bedrag meer dan vervier­vou­digd en een deel van de kosten werd opgebracht door adver­teer­ders. Door aller­lei fondsen en donaties ben ik uit de kosten. Alles wat nu nog verkocht wordt, is voor de hospice.’

Fijne samenwerking

‘De reacties die ik krijg, zijn heel bijzon­der. Ieder­een vindt het prach­tig. Van mensen die het lezen krijg ik echt heel veel compli­men­ten. Ik hoop dat veel mensen gebruik­ma­ken van het werkboekje. Als je rustig wilt sterven, is het fijn als je er voor die tijd al goed over hebt nagedacht en daar kan ‘Het laatste avond­maal’ bij helpen. Het is niet gezegd dat ik nooit meer een nieuwe magazine maak, maar nu ik een beetje weet hoe het moet, zou ik het wel heel anders doen. Maar natuur­lijk wél samen met ForYou, want het was gewoon een heel fijne samenwerking.’

Het Laatste Avond­maal
www.hetlaatsteavondmaal.com

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.