‘Elke publicatie levert mij nieuwe klanten op’

Op een dag ging de telefoon van Lisette Tigge­la­ven-Andel­beek van Reflexo­lo­gie­prak­tijk Lisette. Ze kreeg dit keer geen klant aan de lijn, maar een medewer­ker van ForYou Media. Ze kreeg de vraag voorge­scho­teld: zou zij niet een keer in het ForYou Magazine willen staan met de praktijk? Lisette maakte vrij snel een beslis­sing en stond ook niet lang daarna in ForYou Magazine met haar artikel.

Een schot in de roos

‘Ik ben direct naar de winkel gegaan om een magazine te halen,’ lacht Lisette. ‘Ik blijf onder­ne­mer en ik hou van snelle beslis­sin­gen.’ Het duurde dan ook niet lang voor het eerste artikel in de maak was. ‘Ik heb zelf de tekst geschre­ven. Deze is een paar keer heen en weer gegaan tussen mij en de vormgeving/redactie van ForYou Media, waarna het is gepubli­ceerd. Het was een schot in de roos: er zijn 3 of 4 klanten door gekomen die direct een serie behan­de­lin­gen in gingen. Toen ben ik een langere samen­wer­king aange­gaan van een jaar. Voor ieder artikel kreeg ik minstens 1 cliënt die refereerde aan het blad. Elke publi­ca­tie levert mij klanten op.’

Meenemen en doorgeven

‘Voor mij voelt het goed om op deze manier zaadjes te planten bij poten­ti­ële klanten en mijn stem te laten horen,’ zegt Lisette. ‘Ik geef het vaak mee aan mensen die in de praktijk komen. De meeste klanten zeggen: o, dat vind ik wel leuk! Wanneer er weer een nieuw blad staat, nemen klanten het graag mee om te lezen en door te geven. Ik geef aan dat ik er zelf ook in sta, dat vinden klanten vaak leuk. Ik heb vaak gehoord dat ze het boven­dien bewaren voor het geval ze een ander in de omgeving nodig hebben.’

‘Ik zie de positieve manier van communiceren eruit springen’

- Lisette Tigge­la­ven — Andel­beek / Reflexo­lo­gie­prak­tijk Lisette

Nieuwe mensen bereiken 

Lisette is nu ook begon­nen met social media. ‘Dit is net gaan lopen. In het begin was het nog niet wat ik ervan verwachtte, maar dit hebben we samen in dialoog opgelost.’ De eerste berich­ten zijn al op de tijdlijn versche­nen. ‘Ik heb mezelf en ForYou Media de gelegen­heid te geven om het even te laten lopen en te kijken wat er gebeurt. Vanoch­tend heb ik toeval­lig nog gekeken. Ik zag dat een bericht van giste­ren hoog had gescoord, waarschijn­lijk door de uitstra­ling. Ik merk ook dat ik veel ‘likes’ krijg van mensen die niet in mijn eigen netwerk zitten, maar juist nieuwe mensen.’

Lisette Tigge­la­ven-Andel­beek
www.reflexologiepraktijklisette.nl

Verdere samen­wer­king:
 Artike­len in ForYou Magazine
 Social media

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.