‘Door mijn werk ben ik een leukere mama’

Moniek Uijtde­haage verruilde een aantal jaren geleden haar baan bij een kapsa­lon voor één bij een content­bu­reau in marke­ting­com­mu­ni­ca­tie voor het mkb. ‘Na de geboorte van onze oudste vond ik de reisaf­stand naar de kapsa­lon waar ik werkte te groot. Ik wilde een baan dichter bij huis. En ik wilde weleens iets anders. Maar eigen­lijk had ik geen idee wat ik dan precies wilde gaan doen.’

ForYou Magazine

Na een aantal sessies met een loopbaan­coach kon ze een korte tijd aan de slag bij een media­be­drijf dat een zorg- en duurzaam­heids­krant uitgaf. ‘Ik belde vooral met gemeen­tes. Het telefo­nisch contact vond ik leuk, ik praat namelijk graag, alleen de thema’s duurzaam­heid en zorgdo­mein pasten minder goed bij mij. En toen zag ik ineens de vacature van ForYou Media voorbij­ko­men. Ze zochten iemand voor de sales bij ForYou Magazine. Een magazine over beauty, health en lifestyle. Dat sprak me wel aan!’

Van leek naar specialist

‘Het werk was overi­gens niet te verge­lij­ken met mijn telefoon­tjes naar de gemeen­tes, zoals ik dat bij mijn vorige werkge­ver gewend was’, lacht Moniek. ‘Nee, ik kwam bij ForYou Media echt als leek binnen. Ik had nog nooit iets in de verkoop gedaan. Maar hé, met mijn achter­grond als kapster praatte ik graag en kwam ik altijd gemak­ke­lijk met anderen in gesprek. Ik ben dan ook gewoon de gesprek­ken ingegaan. Ik richtte me voorna­me­lijk op kapsa­lons, schoon­heids­spe­ci­a­lis­ten en salons waar je perma­nente make-up kunt laten zetten en heb geleerd hoe een goed product zichzelf verkoopt.’

‘Als je ambitie hebt, wordt dat hier meteen opgepakt en gestimuleerd’

- Moniek Uijtdehaage

Successen boeken

‘Ik heb er bewust voor gekozen om niet fulltime mama te zijn. Werken betekent voor mij ook sociale contac­ten onder­hou­den. En ik weet zeker dat ik daardoor ook een leukere mama voor mijn kinde­ren ben. Ik geniet van de gesprek­ken met onder­ne­mers en het contact met mijn colle­ga’s. Maar het voelt ook heel tof om succes­sen te boeken en daardoor een gaaf magazine te kunnen maken.’

Toekomst

Moniek: ‘ForYou Media is een open en trans­pa­rant bedrijf. Je kunt hier heel veel leren. Toen ik hier binnen­kwam, was ik vooral op de sales gericht, maar ik ga nu ook meer met marke­ting­com­mu­ni­ca­tie doen. Dat is voor mij een onbekend stukje, maar dat vind ik wel leuk. Dat is echt de toekomst. Als je ambitie hebt, wordt dat hier meteen opgepakt en gesti­mu­leerd. Je kunt binnen het bedrijf veel kanten op als je andere dingen wilt leren. Tof!’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.