Werkwijzer

De ambities, doelstel­lin­gen én finan­ci­ële mogelijk­he­den van ieder bedrijf zijn anders. Daarom begin­nen we met een goed gesprek. Op basis hiervan advise­ren we je over de meest succes­volle aanpak om jouw ambities en doelen te reali­se­ren.

Door ons brede aanbod aan marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­pro­duc­ten zorgen we ervoor dat we je helpen met met online‑, social‑, e‑mail én print marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Alles onder één dak. 

Hierdoor zorgen we voor meer succes en meer gemak.

Werkwijzer

De ambities, doelstel­lin­gen én finan­ci­ële mogelijk­he­den van ieder bedrijf zijn anders. Daarom begin­nen we met een goed gesprek. Op basis hiervan advise­ren we je over de meest succes­volle aanpak om jouw ambities en doelen te reali­se­ren.

Door ons brede aanbod aan marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­pro­duc­ten zorgen we ervoor dat we je helpen met met online‑, social‑, e‑mail én print marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Alles onder één dak. 

Hierdoor zorgen we voor meer succes en meer gemak.

Duidelijk én flexibel

Door het inzet­ten van de juiste content­cre­a­tie én versprei­ding zorg je voor een optimale presen­ta­tie binnen jouw doelgroep. Maar wat werkt voor jouw bedrijf het beste? En waar ben je dan finan­ci­eel aan toe? 

Veel van onze marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­pro­duc­ten zijn verkrijg­baar als abonne­ment. Hierdoor kun je eenvou­dig produc­ten uitpro­be­ren, combi­ne­ren of wisse­len. Zo kun je zelf ervaren wat voor jouw bedrijf, organi­sa­tie of merk het beste werkt.

Ieder abonne­ment kost slechts 265 euro per maand. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Wij zorgen voor de perfecte syner­gie en uitstraling

van al je marke­ting­com­mu­ni­ca­tie

Je eigen team van specialisten

Wanneer je hebt beslo­ten met ons te willen samen­wer­ken, neemt één van onze marke­teers contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

Op basis van dit gesprek stelt de marke­teer een team samen van de juiste speci­a­lis­ten. Veelal bestaat het team uit een adviseur, een redac­teur, een vormge­ver en een marketeer.

Voor ieder product bepalen we de strate­gie, inhoud en planning.
Door deze aanpak zorgen we voor effec­tieve content en een effici­ënte werkwijze. 

Ga aan de slag samen met je eigen team van

gepas­si­o­neerde specialisten

Onze houding

De kansen in de toekomst worden bepaald door de resul­ta­ten uit de huidige marke­ting­com­mu­ni­ca­tie-activi­tei­ten, de markt­om­stan­dig­he­den, de (techno­lo­gi­sche) innova­ties en de interes­ses van de doelgroep.

Gedurende onze samen­wer­king signa­le­ren wij kansen, denken wij proac­tief mee en streven we naar het maximaal haalbare resul­taat voor jouw bedrijf, organi­sa­tie of merk.