‘Ik blijf tot mijn laatste snik helpen’

Als commer­ci­eel manager is Sharif Shara­fed­dine helemaal op zijn plek bij ForYou Media. Zodra hij over zijn werk begint te vertel­len, begin­nen zijn ogen te stralen. ‘Ik wist helemaal niet dat ik die advies­skills in me had. Daar kwam ik eigen­lijk bij toeval achter toen ik tijdens mijn studie Sociaal Juridi­sche Dienst­ver­le­ning een vakan­tie­baan­tje bij een krant als verko­per van adver­ten­ties voor goede doelen kreeg.’

Vast contract

‘Ik vond het meteen hartstikke leuk’, vervolgt Sharif. ‘In no time had ik een kwart pagina verkocht. Het ging van een leien dakje. Het beviel me wel. Er werd me zelfs gevraagd of ik er niet vast wilde komen werken. Eigen­lijk had ik daar wel oren naar. Het eerste jaar van mijn studie zat erop, ik had mijn prope­deuse gehaald, maar eigen­lijk vond ik er helemaal niets meer aan. Dus ik zei ‘ja’.’

Why-not-mentaliteit

‘Zo ben ik dus in het vak gerold’, lacht de commer­ci­eel manager. ‘Bij ForYou Media ben ik vanuit een doorstart van een faillis­se­ment terecht­ge­ko­men. Ik heb de merknaam ontwik­keld. We hebben het samen opgebouwd. Je mag hier vallen en opstaan. Je kunt en mag hier leren, en daarin word je bijge­staan door een fantas­tisch team. ForYou Media is dan ook zeker geen standaard bedrijf. Hier heerst de ‘why-not-menta­li­teit. Heb je een idee? Dan mag je dat uitwer­ken en uittes­ten. Dat is gunstig voor jezelf, voor het bedrijf én voor onze opdracht­ge­vers. We staan altijd in de leermo­dus. Dat vind ik ook juist zo leuk aan ForYou Media.’

De voldoening van écht helpen

‘Ik hou van het contact met anderen, mensen helpen, hen laten inzien wat goed voor hen is, zodat ze nog meer resul­taat krijgen. Het geeft voldoe­ning wanneer ik die ander écht help. Het vertrou­wen dat opdracht­ge­vers me geven. Het lukt me vaak om hen te overtui­gen, zodat ik samen met een heel team voor hen aan de slag mag gaan. En het maakt me past echt trots als opdracht­ge­vers nader­hand daadwer­ke­lijk inzien hoeveel resul­taat het opvol­gen van mijn advies hen oplevert. Hoe gaaf is dat?’

Het is zó mooi om te zien dat mijn adviezen tot resultaat leiden

- Sharif Sharafeddine

Jack Russel vs Labrador

Soms duurt het wat langer voordat zoiets tot stand komt. ‘Een goed voorbeeld daarvan is mijn contact met een opdracht­ge­ver met een schoon­heids­sa­lon. Ze had jaren geleden al eens in ons magazine gestaan. De afgelo­pen vier jaar hebben we echter contact gehou­den. Soms gebeurt dat met opdracht­ge­vers waarmee je een bepaalde klik hebt. Dan wordt het bijna een soort vriend­schap. Achteraf hoorde ik dat ze blij was dat ik zo’n volhou­der ben geweest, want zij was er enorm mee gehol­pen. We mogen nu heel veel voor haar doen op het gebied van marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Niet voor niets word ik door sommige opdracht­ge­vers weleens geksche­rend een Jack Russel genoemd die aan je broek blijft hangen en die zich later ontpopt tot een trouwe Labra­dor die altijd voor je klaarstaat’, grijnst Sharif.

Altijd aan staan

‘De gesprek­ken die ik buiten kantoor­uren via WhatsAp met deze onder­neem­ster had, heb ik ook met veel andere opdracht­ge­vers, want ik sta altijd aan. Ik zie dit niet als een van-9-tot-5-baan, want de beste ideeën of ingewik­keld­ste vragen krijg je immers op de onmoge­lijk­ste tijden? Die mogen onder­ne­mers me dan ook op elk moment van de dag sturen. Ja inder­daad: ook ’s avonds of in het weekend. Als ik het antwoord weet, app ik meteen terug en anders zoek ik het zo snel mogelijk voor hen uit. Het is ook altijd fun aan de telefoon. Ik zeg weleens dat als je niet gelachen hebt met een poten­ti­ële opdracht­ge­ver, dat je het dan niet goed hebt gedaan. Ik sta ook elke ochtend vrolijk op, vol enthou­si­asme om weer aan het werk te gaan en benieuwd wie ik die dag mag leren kennen en adviseren.’

Eerlijk en oprecht

‘Ik blijf tot mijn laatste snik helpen, want dit is wie ik ben’, besluit Sharif zelfver­ze­kerd. ‘Ik hoop met mijn manier van werken nog veel meer mensen te kunnen helpen. Natuur­lijk kan ik niet in de toekomst kijken, maar ik hoop met ForYou Media nog verder uit te mogen groeien, zodat bedrij­ven die de wens hebben om groter te worden, meteen aan ForYou Media denken om hen daarbij te helpen. Omdat we snel zijn. Eerlijk en oprecht. Want dat is wat ik vaak terug krijg van onder­ne­mers: we zijn advise­rend, motive­rend en enthousiasmerend.’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.