Q&A — Profiel van je medewerker opstellen

Hoe persoon­lij­ker je het maakt, hoe beter je bezoe­kers een beeld krijgen bij je medewer­kers en je bedrijf. Een profiel van je medewer­ker op je website. Hoe pak je dat aan?

Maak je eigen magazine

Een magazine is nog steeds een krach­tig middel om klanten te werven of om de loyali­teit van je huidige klanten te verhogen.

Contentmarketing in 7 stappen

Van zoekwoor­den­on­der­zoek naar het inzet­ten van de focus­woor­den voor jouw websi­te­tek­sten, nieuws­brie­ven en social media.

Marketingcommunicatie samen met je medewerkers

Je medewer­kers zijn het gezicht van je bedrijf. Vertel wie ze zijn, wat ze drijft en zet ze op het podium dat ze verdienen.

Marketingcommunicatie in de beautybranche

7 prakti­sche en concrete tips waarmee jij direct aan de slag kan om de marke­ting en commu­ni­ca­tie van jouw salon, praktijk of insti­tuut aan te pakken of te verbeteren

Whitepaper ‘Sterk merk’

Werk aan een sterk merk. Met een imago zet je iets neer. Maar wat maakt nu een sterk merk? Hoe zorg je ervoor dat jouw merk jouw imago uitstraalt? Dat begint met positi­o­ne­ring. Lees verder in het whitepaper.

Marketingcommunicatie voor kapsalons

Speci­aal voor kapsa­lons hebben wij een tipgids met 7 prakti­sche en concrete tips waarmee je direct je marke­ting en content kunt aanpak­ken of verbeteren

Bekijk en lees over ondernemers die we geholpen hebben

We zijn er voor je

We willen zoveel mogelijk onder­ne­mers en bedrij­ven helpen met hun marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Met tips, inspi­ra­tie en advies willen we je verder helpen. Heb je meer onder­steu­ning nodig? Ook dan zijn we er voor je.

Veel van onze diensten in marke­ting­com­mu­ni­ca­tie zijn verkrijg­baar als abonne­ment. Hierdoor kun je eenvou­dig produc­ten uitpro­be­ren, combi­ne­ren of wisse­len. Zo kun je zelf ervaren wat voor jouw bedrijf, organi­sa­tie of merk het beste werkt. Plan je gesprek en laat je advise­ren welke dienst­ver­le­ning het meest aansluit bij jouw wensen.

Ieder abonne­ment kost slechts 265 euro per maand. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Hulp of advies nodig of even sparren? 

Bel met onze adviseurs: 050 — 7600 800

Of plan je gesprek met één van onze adviseurs.