‘ForYou Media geeft structuur en body aan wie wij zijn als bedrijf’

Toen Avi Nandan, de drijvende kracht achter Mr. Badhu, niet tevre­den was over het bedrijf dat op dat moment zijn marke­ting­com­mu­ni­ca­tie verzorgde, zocht hij op Google naar een goede vervan­ger. ‘Ik vond verschil­lende andere bedrij­ven, maar wat me bij ForYou Media enorm aansprak, was dat het zo toegan­ke­lijk was. Ik kon direct een afspraak maken met Sharif, en op de website zag ik ook een gezicht bij die naam. Dat vond ik erg prettig.’

‘ForYou Media geeft structuur en body
aan wie wij zijn als bedrijf’

Toen Avi Nandan, de drijvende kracht achter Mr. Badhu, niet tevre­den was over het bedrijf dat op dat moment zijn marke­ting­com­mu­ni­ca­tie verzorgde, zocht hij op Google naar een goede vervan­ger. ‘Ik vond verschil­lende andere bedrij­ven, maar wat me bij ForYou Media enorm aansprak, was dat het zo toegan­ke­lijk was. Ik kon direct een afspraak maken met Sharif, en op de website zag ik ook een gezicht bij die naam. Dat vond ik erg prettig.’

Opstarten

‘Dat eerste gesprek was fijn’, herin­nert Avi zich nog goed. ‘Sharif heeft me uitge­legd wat hij voor ons kon beteke­nen. Later is hij hier ook langs geweest om uit te leggen welke diensten aanslo­ten bij ons bedrijf. Hoe we samen zouden kunnen opstarten.’

Langzaam uitbreiden

‘We zijn toen eerst begon­nen met social media. Heel laagdrem­pe­lig. Ik kwam er al gauw achter dat de stijl waarnaar ik op zoek was precies werd weerge­ge­ven. Toen zijn we langza­mer­hand gaan uitbrei­den: website, SEO en SEA, blogar­ti­ke­len, nieuws­brie­ven en onze visuele identi­teit’, somt Avi op. ‘Per uitbrei­ding beviel dat, en zodoende hebben we nu zo’n beetje het hele pakket. En eigen­lijk ook nog wel meer dan dat, want ForYou Media maakt ook regel­ma­tig losse produc­ten. Eigen­lijk zijn ze hoofd design en marke­ting van ons hele bedrijf. Puur omdat het zo goed bevalt.’

Compleet verhaal

‘ForYou Media heeft struc­tuur en body gegeven aan wie wij zijn als bedrijf’, reali­seert de oprich­ter van Mr. Badhu zich. ‘Ze hebben het verhaal dat wij de wereld in willen sturen compleet gemaakt. Elk onder­deel, van social media tot webshop, heeft daaraan bijge­dra­gen. En ze dragen ook bij aan elke nieuwe tak die we nu aan het uitvin­den zijn.’

‘Ik vind het fijn dat ForYou Media nooit pusht, maar juist op een eerlijke manier meedenkt’

- Avi Nandan — Mr. Badhu

Gemakkelijk en laagdrempelig communiceren

‘Vooral de manier van commu­ni­ce­ren maakt ForYou Media anders dan andere bedrij­ven. Dat werd me tijdens één van de eerste gesprek­ken met Paul en Sharif al duide­lijk. Ze hadden misschien van alles kunnen doordruk­ken, maar Paul raadde me zelfs af om bepaalde produc­ten af te nemen: ‘Dat werkt niet. Het heeft geen nut om daar nu geld in te steken.’ Dat vind ik écht een verschil. Er wordt niet gepusht, maar juist meege­dacht. Ik heb nu ook nog vaak momen­ten dat ik kan sparren met Paul, en dat waardeer ik enorm. Zijn ervaring en mijn visie sluiten op elkaar aan. Het klikt goed. Maar dat geldt overi­gens ook voor de rest van het team. Het is met ieder­een gemak­ke­lijk en laagdrem­pe­lig commu­ni­ce­ren. Ja, het is beslist een prettig team om mee samen te werken. Zeker weten!’ 

Toekomst

Avi heeft grootse plannen voor de toekomst: ‘We willen de wereld­spe­ler worden in het kant-en-klaar­seg­ment. In Neder­land zijn we al goed op weg en worden onze produc­ten hier al dagelijks gegeten. Maar we willen ook Engeland, Duits­land en België verove­ren en in de toekomst onze pijlen richten op Dubai om hen te laten kennis­ma­ken met de Surinaamse keuken en de Indiase lijn die we daarnaast ook hebben. We zijn heel veelzij­dig qua smaken die we voor ieder­een toegan­ke­lijk hebben gemaakt. En ik weet zeker dat ForYou Media ook in onze toekomst­plan­nen weer een rol zal spelen.’

Avi Nandan
Mr. Badhu

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.