‘De kracht van herhaling: dat werkt inderdaad!’

Al jaren zijn de publi­ca­ties van Joyful You in ForYou Magazine te vinden. ‘Het blad ligt bij mij in de wacht­ka­mer en klanten krijgen het na de behan­de­ling mee naar huis’, vertelt Judith van Royen-Ottes die de drijvende kracht is achter de praktijk voor energe­ti­sche hypno­the­ra­pie. ‘Daar krijg ik nog steeds heel positieve reacties over. Mensen vinden het leuk om te krijgen. Zelfs mijn man, die elektri­cien is, neemt het mee naar klanten om als cadeau­tje aan de vrouw des huizes te geven. Hij is een soort ambas­sa­deur voor mij en het blad.’

Nul-komma-niks

Judith was in eerste instan­tie niet van plan om zich zo lang aan ForYou Magazine te verbin­den. ‘Nee, ik had er twee keer ingestaan en dat had nul-komma-niks opgele­verd. Ik zag er dus niet de meerwaarde van in, totdat Paul en Mariëlle van ForYou Media bij mij langs zijn geweest. Paul was van mening dat de kracht vooral in de herha­ling ligt’, weet Judith nog precies. ‘Dat klonk allemaal leuk en aardig, maar ik zag alleen maar bedrag dat ik voor elk artikel moest betalen en dat vond ik best veel geld. Vooral als het me niets opleverde.’

Belofte

Toch besloot ze om op het voorstel van Paul in te gaan. ‘Hij vond het folder­tje van mijn thee in groot contrast met mijn website en mijn praktijk: ‘Alles is zó profes­si­o­neel en dan kom je met zo’n folder­tje aan. Ik maak voor jou koste­loos een nieuwe folder als jij overweegt om een jaar lang in ForYou Magazine te staan. Ik beloof jou dat je na een jaar resul­taat gaat zien.’ Zo gezegd zo gedaan. En het was heel grappig. Exact een jaar na dato kreeg ik een telefoon­tje van een mevrouw die graag een afspraak wilde maken, nadat ze in het magazine over mijn praktijk gelezen had. Zij was de eerste die dat benoemde, maar daarna heb ik het nog veel vaker gehoord. Mensen hadden mijn artikel uitge­knipt en op een prikbord gehan­gen, omdat ze dachten het nog een keer nodig te hebben. Een vrien­din had hen erop geatten­deerd of ze hadden het magazine gelezen in het zieken­huis of bij de osteo­paat. Paul had gelijk gekre­gen: de kracht ligt in herhaling.’

Alles is goed bespreekbaar, ook als dingen even niet zo goed gaan

- Judith van Royen-Ottes | Joyful You

Focus op je doel

‘Hypnose voelt voor veel mensen toch een beetje eng. Het wordt vaak met tv-hypnose geasso­ci­eerd. De artike­len in het magazine hebben eraan bijge­dra­gen dat die lading er een beetje is afgehaald. Ook op mijn website heb ik daar in de loop der jaren een andere richting aan gegeven. Ik heb meer de nadruk gelegd op wat de klant wil berei­ken. Waar wil je naartoe? Wat is je doel? Hoe wil je je voelen? Bekijk het maar als deze metafoor: je bent op zoek naar een tropisch eiland met witte zandstran­den en wuivende palmbo­men waar jij je heerlijk voelt. De weg ernaar­toe moet je met het vlieg­tuig afleg­gen. Op veel websi­tes lees je alles over dat vlieg­tuig, maar niets over dat eiland. Het gaat echter om het resul­taat en niet om de weg ernaar­toe. Door op mijn website eerst dat eiland te benoe­men en pas daarna het vlieg­tuig, heb ik ook al het nodige van die ‘enge lading’, zeg maar de ‘vlieg­angst’, wegge­haald. Want energe­ti­sche hypno­the­ra­pie is wel een heel fijn en veilig vliegtuig.’

Alles goed bespreekbaar

Judith is enorm te spreken over de samen­wer­king met ForYou Media. ‘Er hebben verschil­lende medewer­kers voor mij geschre­ven. Een paar jaar geleden had ik een schrijf­ster die ik super­fijn vond, maar later schre­ven er mensen voor me die de tekst niet konden verwoor­den zoals ik dat wilde. Daar ben ik echt megakri­tisch op. Daarom schrijf ik mijn teksten nu zelf. Dat vind ik niet erg, dat blijf ik doen, want ik wil die bepaalde tone of voice. Die was er even niet, en het is gewoon fijn en prettig dat je dat bij ForYou Media kan en mag uiten. Daar werd positief op gerea­geerd. Dat maakt de samen­wer­king ook zo fijn. Alles is goed bespreek­baar. Ook als dingen even niet zo goed gaan.’

Eigen magazine

‘Wat me heel leuk lijkt, is om in de toekomst ooit een eigen magazine uit te geven’, droomt Judith hardop. ‘Een soort psycho­lo­gie­ma­ga­zine met onder­wer­pen over psyche, mindful­ness, medita­tie, zen en in balans zijn. Dat lijkt me heel leuk. Ik ben daarvoor nog niet met Mariëlle om de tafel gaan zitten, de tijd is daarvoor nog niet rijp, maar dat gaat er vast nog eens een keer van komen.’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.