‘ForYou Media past bij ons DNA’

Ooit stonden Yvette Draaijer en Elma van Putten met een artikel in ForYou Magazine. ‘We hadden daarvoor een ontzet­tend leuk contact gehad met Moniek, dus toen Elma op het idee kwam om een eigen magazine te maken, hebben we haar gebeld’, weet Yvette nog goed. ‘En van het één kwam het ander.’

‘ForYou Media past bij ons DNA’

Ooit stonden Yvette Draaijer en Elma van Putten met een artikel in ForYou Magazine. ‘We hadden daarvoor een ontzet­tend leuk contact gehad met Moniek, dus toen Elma op het idee kwam om een eigen magazine te maken, hebben we haar gebeld’, weet Yvette nog goed. ‘En van het één kwam het ander.’

DNA

Beide onder­ne­mers zitten in het kantoor van Harten­vrouw Bruids­mode, dé sfeer­vol­ste bruids­mo­de­zaak van Almere en omgeving. ‘Er was meteen een klik’, vertelt Elma enthou­si­ast. ‘Moniek is heel leuk. Ons contact voelt dan ook meer vriend­schap­pe­lijk dan zakelijk. En Paul is een soort coach van ons gewor­den. Hij heeft weleens gezegd: ‘Je moet mensen zoeken die bij je DNA passen’. Die uitspraak heeft ons erg goed gehol­pen. En ForYou Media past dus duide­lijk bij ons DNA. Ze helpen ons op een heel fijne manier en dat schept een band.’

Sfeer en stijl

Yvette: ‘ForYou Media was eigen­lijk de eerste partij die onze stijl wist te vangen. Ik zag een adver­ten­tie voorbij­ko­men en was meteen verkocht. Ze snappen ons. Onze sfeer en stijl. Meteen vanaf het aller­eer­ste begin.’ Elma knikt beves­ti­gend. ‘Ja, en ze staan ook altijd onvoor­waar­de­lijk voor ons klaar. Als ik een vraag heb, krijg ik nooit als antwoord dat ze geen tijd hebben. Ik kan Sabine altijd bellen. Moniek trouwens ook. Die mag ik zelfs appen als ze vrij is! Niet dat ik dat doe hoor’, haast ze zich lachend te zeggen. ‘Maar het toont wel de welwil­lend­heid om ons te helpen.’

Eigen magazine

Het eigen magazine van de bruids­mo­de­zaak zag in oktober 2023 het levens­licht. ‘Daar zijn we nog steeds echt super­blij mee’, vertelt Yvette stralend. ‘We delen het magazine dan ook graag uit en we krijgen er erg leuke reacties op. Zo kregen we laatst een enthou­si­ast appje van een vrouw die hem helemaal aan het doorle­zen is. Ze maakt er elke avond een relax­mo­mentje van. Lekker op de bank met een kopje koffie én ons magazine. Dat is toch leuk om te horen?’

Socials

‘In de periode dat we met het magazine bezig waren, is ForYou Media ook de socials voor ons gaan verzor­gen’, licht Elma toe. ‘Of we via die weg veel klanten binnen­ha­len is lastig te zeggen. Nieuwe klanten weten vaak niet meer zo goed via welk medium ze bij ons terecht zijn gekomen. Meestal is onze naam op verschil­lende manie­ren langs­ge­ko­men: via een adver­ten­tie, socials of op een beurs. De socials dragen dan ook beslist bij aan het vergro­ten van onze naams­be­kend­heid. Het maakt ons tot een vertrouwd gezicht en dat wekt vertrou­wen op.’

‘Er wordt oprecht, eerlijk en betrouwbaar advies gegeven’

- Yvette Draaijer en Elma van Putten – Harten­vrouw Bruidsmode

Landingspagina

Harten­vrouw Bruids­mode werkte voorheen samen met een ander marke­ting­bu­reau, maar heeft inmid­dels alles bij ForYou Media onder­ge­bracht. ‘Zij vielen echt in het niet bij ForYou Media’, lacht Elma. ‘Ten tijde van de lance­ring van ons magazine was ik bezig met een landings­pa­gina voor op onze website. Ik kreeg het er niet helemaal op zoals ik dat wilde, en ik vroeg onze vorige samen­wer­kings­part­ner om hier even naar te kijken. Het liefst voor de lance­ring van ons magazine, maar daar moeten ze nog steeds op terug­ko­men. Wat een verschil met ForYou Media. Toen Aurora hoorde wat er aan de hand was, loste zij het binnen twee minuten op. Binnen twee minuten! Ze deed het gewoon even tussen haar andere werkzaam­he­den door en we kregen er niet eens een rekening voor gepresenteerd!’

Oprecht, eerlijk en betrouwbaar advies

‘Daarom zijn we ook helemaal overge­stapt naar ForYou Media’, valt Yvette haar collega bij. ‘We hebben nu veel meer het gevoel dat we het samen doen. Er wordt oprecht, eerlijk en betrouw­baar advies gegeven.’ Elma: ‘Als ik Paul een idee voorleg, en hij vindt het niks, dan zegt hij dat ook eerlijk. Maar hij denkt meteen wel mee, want als het plan achter dat idee wél goed was, zoekt hij naar andere mogelijk­he­den om hetzelfde te berei­ken. Doordat ik altijd een eerlijke reactie krijg, durf ik mijn ideeën ook te uiten.’

Frisse blik

‘Elma heeft het meeste contact met ForYou Media, en ik denk daar vooral in mee’, vertelt Yvette. ‘Daar hebben we elk onze eigen rol in, en dat stelt mij in staat om er af en toe met een heel frisse blik naar te kijken. Dit voelt gewoon goed. Ze snappen ons en ik heb er alle vertrou­wen in dat ze ons helpen om verder te groeien.’

Yvette Draaijer en Elma van Putten
Harten­vrouw Bruidsmode

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.