‘ForYou Media’s enthousiasme maakt ons weer enthousiast!’

Kapsa­lon Primeur is al meer dan veertig jaar een begrip in Assen en Leek door de vrien­de­lijke, relaxte en gezel­lige sfeer, met persoon­lijke aandacht voor de persoon in de stoel. Druk waren ze op zoek naar een partij die een magazine kon maken voor Kapsa­lon Primeur, in hun stijl en passend bij hun identi­teit. Hun partner vonden ze in ForYou Media.

‘ForYou Media’s enthousiasme
maakt ons weer enthousiast!’

Kapsa­lon Primeur is al meer dan veertig jaar een begrip in Assen en Leek door de vrien­de­lijke, relaxte en gezel­lige sfeer, met persoon­lijke aandacht voor de persoon in de stoel. Druk waren ze op zoek naar een partij die een magazine kon maken voor Kapsa­lon Primeur, in hun stijl en passend bij hun identi­teit. Hun partner vonden ze in ForYou Media.

Eigen magazine

Dat betekende laagdrem­pe­lig, toegan­ke­lijk met een stoere, robuuste uitstra­ling. ‘Een persoon­lijk en uniek magazine was voor ons een eis. Hoe dit bij ForYou Media werd opgepakt was zó leuk,’ vertelt regio­ma­na­ger Jill.

Bomvol creativiteit

‘De omgang was heel fijn en je merkte hoeveel creati­vi­teit er in het team zat. De mensen die over het magazine gingen straal­den helemaal en je merkte echt dat ze er zin in hadden en het leuk vonden om aan te werken. Zo kregen wij er ook steeds meer zin in, dus dat boostte ons enthou­si­asme weer. We kregen veel positieve reacties op het magazine. De uniek­heid ervan werd heel goed ontvangen.’

Meer content

‘Vanuit dat eigen magazine zijn we verder gaan bouwen. We hebben nu onze blogar­ti­ke­len en social media content bij ForYou Media onder­ge­bracht. In het begin vroeg dit om wat bijstel­len. Het team is best groot, en soms krijg je met veel verschil­lende namen te maken. Het werk is hartstikke goed, maar zoveel verschil­lende namen voorbij zien komen kan wel eens verwar­rend zijn, haha! Dat maakt de commu­ni­ca­tie zeker niet minder.’

‘Ik wil dat mensen ons leren kennen’

- Jill — Kapsa­lon Primeur

Resultaten

‘De blogs worden leuk geschre­ven. Ze voelen heel persoon­lijk aan. De juiste vragen worden gesteld. Met de social media zijn we ook nog steeds heel blij. De content is heel duide­lijk, maar tegelij­ker­tijd ook speels. Dat past precies bij ons. We kunnen in de cijfers zien dat de posts goed preste­ren. In de salon merk ik dat bepaalde behan­de­lin­gen die in de social media posts uitge­licht worden ook meer aandacht krijgen van klanten. Mensen worden zich steeds bewus­ter van wat we aanbieden.’

Toekomstbeeld

‘We zijn nog geen jaar bezig, dus op dit moment is het ook nog echt een kwestie van finetu­nen en zien wat resul­ta­ten brengt. We hebben recent met Mariëlle gezeten om te bespre­ken wat we gaan doen voor het nieuwe jaar. We hebben drie salons, die allemaal zeven dagen per week open zijn. Dit, samen met onze educa­tie­tra­ject, maakt ons echt wel uniek. Mensen zijn zich dáár lang niet altijd bewust van. Hiermee willen we meer op de markt komen, en meer groei doorma­ken. Ik wil dat mensen ons leren kennen: wat we doen, wat onze achter­grond is, welke behan­de­ling we aanbie­den. De naams­be­kend­heid meer omhoog krikken, dus, en meer begrip creëren voor wie we zijn en wat er mogelijk is. Bij ForYou Media kun je daarover uitge­breid overleg­gen met het team. Ieder­een denkt mee.’

Kapsa­lon Primeur

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.