‘Ik vind het superleuk om met financiën bezig te zijn’

Ze had altijd al affini­teit met finan­ciën. ‘Als je ziet hoe ik dat thuis ingericht heb, echt tot in detail… dat is echt niet normaal’, lacht Lisette Venema-Leever. ‘Maar dat vind ik gewoon leuk. Daarom ben ik ook zo blij met mijn huidige functie. Dit werk leek me altijd al super­leuk om te doen, en de beves­ti­ging dat dat ook inder­daad zo is, bewijst wel dat het een match is. Ik ben dan ook nog steeds dankbaar dat ik deze kans gekre­gen heb.’

Carrièreswitch

Met een achter­grond als grafisch vormge­ver en jaren­lange ervaring in de evene­men­ten­sec­tor lag het niet meteen voor de hand dat Lisette in febru­ari 2022 als opera­ti­o­neel medewer­ker bij ForYou Media begon. ‘Ik zocht wat anders omdat mijn baan als gastvrouw in de evene­men­ten­sec­tor voor mij niet langer te combi­ne­ren was met mijn gezin met twee jonge kinde­ren. Ik kwam vaak pas ’s nachts thuis, maar ’s ochtends stonden mijn zoontjes wel weer in alle vroegte naast mijn bed. Ik deed er toen zelfs nog een studie bij en dat werd op een gegeven moment allemaal te veel: ik belandde in een burn-out.’

Vacature

Na haar burn-out volgde Lisette een re-integra­tie­tra­ject om te ontdek­ken waar haar kwali­tei­ten lagen: ‘Ik wilde ook vooral een stabiele baan die ik beter met mijn gezin kon combi­ne­ren, bijvoor­beeld als assis­tent-manager of back-office­werk’, weet Lisette nog precies. ‘Ik kon voor drie maanden een baan krijgen bij een ander bedrijf en vandaar­uit ben ik verder gaan zoeken. En toen zag ik ineens die vacature van ForYou Media. Of nou ja, eigen­lijk waren het er drie. Ze zochten een grafisch vormge­ver, een redac­teur en een opera­ti­o­neel medewer­ker. Eigen­lijk was het mijn plan om te solli­ci­te­ren op de baan van grafisch vormge­ver, maar tijdens een infor­ma­tief telefoon­ge­sprek met Yasmin vroeg ze me op een gegeven moment of de functie van opera­ti­o­neel medewer­ker niet iets voor mij was.’

Ik ben nog steeds dankbaar dat ik deze kans gekregen heb

- Lisette Venema-Leever

Uniek bedrijf

‘Eerlijk gezegd leek me dat ontzet­tend leuk. Als gastvrouw in de evene­men­ten­bran­che werkte ik op de voorgrond, maar eigen­lijk leek het me veel leuker om iets achter de scher­men te doen. Ik had echter totaal geen ervaring in debiteuren‑, credi­teu­ren- en order­ad­mi­ni­stra­tie, maar dat werd niet als een probleem gezien. Ze kijken hier vooral naar wie je bent en of je bij het team past. Dat vind ik nog steeds zo uniek aan ForYou Media, maar dat werkt volgens mij wel heel goed.’

Niet in het diepe gegooid

‘Gerben en Yasmin hebben mij helemaal opgeleid. Ik vind het zó bijzon­der dat daar zoveel tijd in gesto­ken is!’, verbaast Lisette zich nog steeds. ‘Dat is in veel andere bedrij­ven wel anders. Daar wordt je meestal gewoon in het diepe gegooid. Ik vond mijn werk vanaf het eerste moment helemaal te gek. Ik voel me hier dan ook helemaal thuis.’

Platte organisatiestructuur

‘Het mooie aan dit bedrijf vind ik by far de manier waarop er perso­neel gewor­ven wordt. Daarin is ForYou Media echt uniek. Dat is zó’n groot verschil met andere bedrij­ven! Je achter­grond is minder belang­rijk. Ook heerst er een heel platte organi­sa­tie­struc­tuur. Gerben is mijn leiding­ge­vende, maar het is niet zo dat alles moet zoals hij dat wil. Als ik een andere mening heb, wordt daarnaar geluis­terd. Alles is bespreek­baar en dat maakt het werken hier heel prettig.’

Verder groeien

Lisette hoopt zich in de toekomst nog verder te kunnen en mogen ontwik­ke­len. ‘Ik zou best nog meer verant­woor­de­lijk­heid op het gebied van de finan­ci­ële kant van het bedrijf willen hebben. Ik vind het heel fijn als ergens ontwik­ke­ling in zit. Dan kun je verder groeien. Dat is wel iets wat ik nodig heb. Ook vind ik data en analyse gewel­dig, of dingen uit te zoeken en met projec­ten bezig te zijn. Als je ervoor openstaat, krijg je hier wel de kans om meer verant­woor­de­lijk­heid naar je toe te trekken.’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.