’Je weet dat er altijd berichten worden geplaatst’

Jannet Veenbaas is de eigenaar van shiatsu‑, massage- en coachings­prak­tijk De Koning te Rijk. Zij besloot, nadat ze een nieuwe richting in wilde slaan met het bedrijf, een deel van haar marke­ting uit te beste­den. Dat leverde haar nieuwe klanten op, én tijd om hen te helpen. ‘Ik vind het prettig dat ik mijn tijd kan beste­den aan het werk en zo min mogelijk eromheen.’

Een hele geruststelling

‘ForYou Media had mij eerder al eens benaderd, maar toen had ik nog geen interesse,’ vertelt Jannet over het begin van de samen­wer­king. ‘Toen ik iets nieuws ging doen in het bedrijf, wilde ik ook meer aan marke­ting doen. Toen heb ik ForYou weer opgebeld. Ik heb veel geleerd over marke­ting en kan het ook zelf. Ik wil alleen juist met mijn werk bezig zijn en niet met marke­ting. Nog steeds maak ik zelf social­m­e­dia­be­rich­ten en blogs. Maar dat het niet altijd hoeft, is een hele gerust­stel­ling. Je weet dat er altijd berich­ten worden geplaatst.’

Precies het uitgangspunt

Jannet vertelt dat ze in het begin vooral over de werking van social media best sceptisch was. ‘Ik zit er zelf niet veel op, maar ik weet wel dat het belang­rijk is zicht­baar te zijn. Toen ik zelf meer ben gaan leren over copywri­ting en schrij­ven, heb ik de online artike­len die ik liet schrij­ven stopge­zet. Dit kon ik omzet­ten naar social media.’

‘Iemand die weet wat je wilt en wat je niet wilt. Zo gaat het heel vertrouwd

- Jannet Veenbaas / De Koning te Rijk – Massage, shiatsu & coaching 

Te zien aan de presta­tie­rap­por­ten, had het effect. ‘Ik zag dat de posts bekeken en bespro­ken werden. Ook kan ik daarin zien wat de kosten waren en welke posts goed, of minder goed hebben gewerkt. Op basis daarvan worden de berich­ten aange­past. Ik heb er verder weinig omkij­ken naar, dat was precies het uitgangs­punt.’ Ook in haar praktijk merkte ze effect. ‘Mensen hebben de praktijk ook gevon­den via de berich­ten. Ik hoorde dan: ik zag je voorbijkomen!’

Betrouwbaar en zichtbaar

Naast de online berich­ten, staat De Koning te Rijk regel­ma­tig in het offline ForYou Magazine. ‘Het is een leuk magazine en het is ook leuk om mee te nemen. Je ziet het op verschil­lende plekken opdui­ken. Ik heb het idee dat het veel gelezen wordt. Ik vraag niet altijd hoe klanten mij hebben leren kennen, maar ik heb wel eens gehoord dat dit door het magazine kwam. Het komt ook betrouw­baar over. Op die manier kun je jouw expert­sta­tus uitbrei­den. Die zicht­baar­heid is belangrijk.’

Heel vertrouwd

De samen­wer­king verloopt vanaf het begin al prettig, vertelt Jannet. Tenmin­ste, in de meeste geval­len. ‘Soms krijg ik een tekst waarvan ik denk, ik vind het niks,’ zegt ze. ‘Maar dit wordt dan direct aange­past. We hebben ook regel­ma­tig gesprek­ken over waar ik graag aandacht aan zou willen geven. Mariëlle komt regel­ma­tig bij mij langs om alles te bespre­ken. Het is fijn dat je één contact­per­soon hebt die je goed leert kennen. Iemand die weet wat je wilt en wat je niet wilt. Zo gaat het heel vertrouwd.’

Jannet Veenbaas
www.praktijkdekoningterijk.nl

Verdere samen­wer­king:
 Social media
 Blogar­ti­ke­len
 Artike­len in ForYou Magazine

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.