‘ForYou Media helpt me om mijn bedrijf te laten groeien’

‘Als zzp’er is het heel fijn om in een aantal dingen ontlast te worden, zodat je je zelf kunt richten op de groei van je bedrijf’, is de conclu­sie van Annemieke de Jong als ze haar samen­wer­king met ForYou Media kort samen­vat. ‘Maar daarnaast is het ook heerlijk om af en toe te kunnen sparren. Dat me een eerlijke spiegel wordt voorgehouden.’

‘ForYou Media helpt me om
mijn bedrijf te laten groeien’

‘Als zzp’er is het heel fijn om in een aantal dingen ontlast te worden, zodat je je zelf kunt richten op de groei van je bedrijf’, is de conclu­sie van Annemieke de Jong als ze haar samen­wer­king met ForYou Media kort samen­vat. ‘Maar daarnaast is het ook heerlijk om af en toe te kunnen sparren. Dat me een eerlijke spiegel wordt voorgehouden.’

ForYou Magazine

Annemieke maakte een paar jaar geleden kennis met ForYou Media toen ze werd gevraagd om met een artikel in ForYou Magazine te staan. ‘Ik heb toen contact gehad met Paul en ik was meteen enthou­si­ast over zijn verhaal. Het magazine zag ik later bij de Etos liggen. Daar heb ik leuke reacties op gehad. Vooral van mijn inner circle’, weet de coach nog goed.

Blogartikelen

‘ForYou Media is daarna al vrij snel begon­nen met het schrij­ven van blogar­ti­ke­len voor mij. Marlies deed dat destijds. Ik had een heel goede klik met haar. Zij schreef mijn verha­len zoals ik ze zelf zou schrij­ven. Ik vind het jammer dat zij er niet meer werkt, maar het valt me op dat het team van ForYou Media uit allemaal van dat soort vakmen­sen bestaat. Ze probe­ren zich echt goed te verplaat­sen in de klant. Ze probe­ren met mijn visie mee te gaan en daardoor voel ik me echt gehoord en gezien.’

Website

Naast enkele publi­ca­ties in ForYou Magazine en de blogar­ti­ke­len liet Annemieke ook haar nieuwe website door ForYou Media maken. ‘Daar heb ik eerst veel met Mariëlle over gespard. Mijn eerste website had ik zelf gebouwd, maar zij heeft me uitein­de­lijk toch weten te overtui­gen om een nieuwe te laten ontwer­pen. Ik ben nog steeds heel blij dat ik die stap gemaakt heb, want hij ziet er echt fantas­tisch uit.’

Socials

‘Doordat die website zo goed beviel, heb ik ook mijn social­m­e­dia­be­rich­ten door hun laten verzor­gen. Ik vind het heel prettig om dat niet meer zelf te hoeven doen. En ja, dat kost wel veel geld, maar ik koop er ook een stukje vrijheid mee. Alles staat klaar. Ik ben zicht­baar zonder dat ik er naar hoef om te kijken. Dat geeft lucht.’

‘Ik koop hier ook een stukje vrijheid mee’

- Annemieke de Jong — Coachen op Gedrag

Verbindend ouderschap

Maar de groot­ste knaller is volgens eigen zeggen het eigen magazine dat ForYou Media voor Annemieke heeft gemaakt: Verbin­dend ouder­schap. ‘Ja, dat is zó mooi gewor­den! Ik heb nu echt iets tastbaars om aan ouders mee te geven. Iets waar ze ook écht wat aan hebben’, straalt Annemieke. ‘Ik geef het aan ouders die hier bij mij in de praktijk komen, maar het wordt ook meege­ge­ven als ik op een beurs sta of lezin­gen geef. Dat zorgt mogelijk ook voor nieuwe klanten van buiten Rotter­dam. Zo had ik laatst een telefo­nisch consult met mensen uit Benne­broek. Hoe kicken is dat?’

Sparren

‘De samen­wer­king met ForYou Media is heel fijn’, vervolgt Annemieke enthou­si­ast. ‘Vooral dat sparren met Mariëlle of Paul. Zij houden me een eerlijke spiegel voor, waardoor ik regel­ma­tig tot nieuwe inzich­ten kom. Dat ervaar ik als heel prettig. Ze helpen me om mijn bedrijf te laten groeien. En als ik eens iets gewij­zigd wil hebben, valt mijn Rotter­damse duide­lijk­heid altijd goed in Gronin­gen. Zaken worden snel geregeld en opgepakt.’

Oudercoaching

‘Met mijn bedrijf ben ik nu bezig om naast kinder­coa­ching ook ouder­coa­ching op de kaart te zetten. Met wat ik daarin doe, kan ik het hele gezin in een relax­tere modus krijgen. Zonder dat ik hen gezien heb, maken namelijk ook de kinde­ren dan heel mooie stappen. En ik wil nog verder uitbrei­den met gratis webinars. Ook in mijn toekomst­plan­nen wordt met me meege­dacht. ForYou Media is heel klant­ge­richt en klant­vrien­de­lijk. En dat geldt eigen­lijk voor het hele team.’

Annemieke de Jong
Coachen op Gedrag

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.