Waarom staat mijn website niet (hoger) in Google?

Je wilt boven­aan staan in Google. Begrij­pe­lijk, want wanneer klanten dan naar een onder­werp zoeken dat met jouw bedrijf te maken heeft, zullen ze jou als eerste vinden. Staat jouw website in de lucht, mét goede teksten, maar heb je het idee dat Google je positie maar niet aanpast? Dit kan meerdere oorza­ken hebben.

Een kwestie van tijd

Mocht je website of een speci­fieke pagina nog niet op Google te vinden zijn, dan hoeft dit niet te beteke­nen dat dit nooit gaat gebeu­ren. Soms is het (helaas) een kwestie van wachten. Maar goed, je gaat je vindbaar­heid niet optima­li­se­ren om vervol­gens te moeten duimen­draaien. Je kunt dit proces geluk­kig een beetje versnel­len door zelf een indexa­tie aan te vragen. Dit kun je doen via Google Search Console. Door te Googe­len op ‘site: www.jouwwebsite.nl’ (waarbij je jouw eigen website invult) kun je zien of de pagina’s nu wél gevon­den kunnen worden.

Je resultaten verbeteren 

Een website is nooit helemaal ‘af’. Zodra je website is geïndexeerd, is het tijd om deze voort­du­rend te optima­li­se­ren. Google vernieuwt met regel­maat de manier waarop websi­tes geïndexeerd worden. In de zoekre­sul­ta­ten is een steeds grotere rol voor kunst­ma­tige intel­li­gen­tie. Waar eerder gekeken werd naar hoe vaak een speci­fiek zoekwoord voorkwam in de tekst, wordt dit zoekwoord nu op een veel ‘natuur­lij­kere’ manier door de zoekma­chine gelezen.

Voor het indexeren van nieuwe pagina’s neemt de zoekmachine alle tijd

Het dieper zoeken

Maar dit gaat verder dan losse zoekwoor­den. Focus jij je alleen op je zoekwoor­den, dan creëer je eigen­lijk teksten vanuit een tunnel­vi­sie. Je richt je op speci­fieke woorden, waardoor de inhoud van de tekst en de natuur­lijke manier waarop een verhaal opgebouwd is, verlo­ren gaat. Hierdoor zullen mensen die niet op zoek waren naar de zoekwoor­den de tekst niet relevant vinden en dát levert juist een lagere positie op. 

De inhoud is het belangrijkste 

Ons advies is daarom: eerst maken, dan optima­li­se­ren. Het is belang­rijk om eerst goede content te creëren en die vervol­gens te optima­li­se­ren voor Google. Je kunt dan alsnog de juiste zoekter­men erin zetten. Doordat de inhoud al staat als een huis, is dit slechts nog de deurbel, zodat mensen weten dat ze bij jou kunnen aanbellen.

Content laten creëren 

Wil je hulp bij het maken van content of advies bij het optima­li­se­ren van je content? Bij ForYou Media werken we continu volgens de nieuw­ste ontwik­ke­lin­gen op het gebied van vindbaar­heid. Dan helpen we je hier graag bij. Eerst een goed gesprek? Maak hier je afspraak

Delen

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creeren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw (blog)artikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.