Waarom staat mijn website niet (hoger) in Google?

Ieder­een wil boven­aan in Google staan. Begrij­pe­lijk, want wanneer klanten dan naar een onder­werp zoeken dat met jouw bedrijf te maken heeft, kunnen ze jou als eerste vinden. Heb jij jouw website met goede teksten in de lucht, maar heb je het idee dat Google de positie maar niet aanpast? Dit kan meerdere oorza­ken hebben.

Een kwestie van tijd

Mocht je website of een speci­fieke pagina nog niet in Google staan, dan hoeft dit niet direct te beteke­nen dat het niet gaat gebeu­ren. Soms is dit een kwestie van wachten. Maar goed, we weten dat je niet de vindbaar­heid gaat optima­li­se­ren om vervol­gens maar te gaan afwach­ten. Je kunt het proces versnel­len door zelf een indexa­tie aan te vragen. Dit kun je doen in de Google Search Console. Door later te Googe­len op ‘site: www.jouwwebsite.nl’ (waarbij je jouw eigen website invult) kun je zien of de pagina’s nu gevon­den kunnen worden.

Je resultaten verbeteren 

Een website is bijna nooit helemaal ‘af’. Zodra je website is geïndexeerd, is het tijd om die voort­du­rend te optima­li­se­ren. Google vernieuwt regel­ma­tig de methode waarop websi­tes geïndexeerd worden. In de zoekre­sul­ta­ten is een steeds grotere rol voor kunst­ma­tige intel­li­gen­tie. Waar eerder gekeken werd naar hoe vaak een speci­fiek zoekwoord voorkwam in de tekst, wordt dit zoekwoord nu op een veel natuur­lij­kere manier door de zoekma­chine gelezen.

Maar eigen­lijk gaat dit verder dan losse zoekwoor­den. Focus jij je alleen op die zoekwoor­den, dan creëer je eigen­lijk teksten vanuit een tunnel­vi­sie. Je richt je op speci­fieke woorden, waardoor de inhoud van de tekst en de natuur­lijke manier waarop een verhaal opgebouwd is, verlo­ren gaat. Hierdoor zullen mensen die niet op zoek waren naar de zoekwoor­den de tekst niet relevant vinden. Dat levert een lagere positie op.

Google ziet boven­dien ook die gebrui­kers­sta­tis­tie­ken, waardoor je ook op de zoekwoor­den waar je juist naartoe had geschre­ven, tóch een lagere positie krijgt. Richt je dus vooral op het schrij­ven van een inhou­de­lijk goed verhaal. En optima­li­seer daarna.

Voor het indexeren van nieuwe pagina’s neemt de zoekmachine alle tijd

Alleen maar meer AI 

De rol van kunst­ma­tige intel­li­gen­tie zal alleen maar groter worden. Voice search, snelheid en hoe infor­ma­tief de content is geschre­ven zullen steeds relevan­ter worden voor een hogere positie in de zoekre­sul­ta­ten. Eerder gaven we advies over hoe je jouw positie zelf kunt verbe­te­ren. Lees hier ons blog met SEO-advies of meer uitleg over SEO.

De inhoud is het belangrijkste 

Ons advies is daarom: eerst maken, dan optima­li­se­ren. Het is belang­rijk om eerst goede content te creëren en die vervol­gens te optima­li­se­ren voor Google. Je kunt dan alsnog de juiste zoekter­men erin zetten. Doordat de inhoud al staat als een huis, is dit slechts nog de deurbel, zodat mensen weten dat ze bij jou kunnen aanbellen.

Ons advies is: eerst maken, dan optimaliseren

Content laten creëren 

Wil je hulp bij het maken van content of advies bij het optima­li­se­ren van je content? Dan helpen we je hier graag bij. ForYou Media helpt bij effec­tief commu­ni­ce­ren, voor onder­ne­mers en bedrij­ven in schoon­heid, gezond­heid en liefde & leven. Eerst een goed gesprek? Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op!

Delen

Onze klanten lezen ook

Lees wat je nog meer kan doen om jouw bedrijfsmarketing tot een hoger niveau te brengen.

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creeren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw (blog)artikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.