Dit zijn de kenmerken van een professionele website

Je website is vaak het eerste wat klanten van je zien. Het is een online visite­kaartje. Het maakt het verschil tussen een aankoop of niet. Wanneer heeft jouw site de uitstra­ling van een profes­si­o­nele website? Wanneer laat een website een positieve indruk achter? Wat heb je daarvoor nodig? ForYou Media vertelt het in dit blog!

1. Gemaakt met een doel

Voordat het ontwerp gemaakt wordt, een van de teksten op papier komt of de program­meur de website gaat bouwen, is het belang­rijk om stil te staan bij het doel van je website. Wat wil je berei­ken? Waarvoor wil je jouw profes­si­o­nele website maken? Je kunt bijvoor­beeld deze doelen hebben:

  • Meer klanten krijgen
  • Meer produc­ten verkopen
  • Naams­be­kend­heid uitbreiden
  • In contact komen bij je klanten

Het doel van je website bepaalt alle vervolgstap­pen. Het één sluit het ander trouwens niet uit. Meer klanten én meer naams­be­kend­heid? Door in te zetten op een duide­lijke, profes­si­o­nele website die ook nog eens vindbaar is, sla je twee vliegen in één klap. 

2. Makkelijk te gebruiken

Je wilt dat je website gemak­ke­lijk is in het gebruik. Dit doe je door bijvoor­beeld geen pop-ups te hebben of niet te veel te laten bewegen op je website. Gebruiks­ge­mak betekent ook: duide­lijke knoppen, goed leesbare teksten en aanspre­kende foto’s. Je wilt dat alle losse stukjes van je website samen­val­len tot een makke­lijk te gebrui­ken website. 

3. ‘Responsive’: je site werkt goed op alle apparaten

Er zijn aller­lei kenmer­ken van een site die je amper merkt, maar wel meespe­len. Hoe snel je site laadt. Hoe je site scrollt. Je wilt dat je website goed voelt om te bezoe­ken. En dat wil je op ieder apparaat: niet alleen de desktop­ver­sie! Ook op je telefoon moet je website snel kunnen laden en goed werken. Zorg daarom ook voor een mobiel ontwerp van je site. Het groot­ste deel van je bezoe­kers zullen namelijk je mobiele website bezoe­ken. Ze komen er nadat ze snel een zoekop­dracht in Google hebben getypt, of nadat ze doorge­klikt hebben op een adver­ten­tie op social media. 

4. Duidelijk waar informatie staat

Een website maakt de infor­ma­tie waar een klant naar op zoek is makke­lijk vindbaar. Kom je op een website van een bedrijf dat diensten aanbiedt, wil je snel kunnen vinden welke. Kom je op de website van een webwin­kel, wil je snel naar de produc­ten kunnen. Wil je juist contact opnemen? Dan moeten de contact­ge­ge­vens makke­lijk vindbaar zijn. Op deze manier leidt je jouw klanten naar de pagina waar ze moeten zijn, zonder te veel poespas.

Het grootste deel van je bezoekers
bezoekt je website op een telefoon

5. Vindbaar

Je website staat online en ziet er prach­tig uit… Maar wat als niemand deze weet te vinden? Dan was alle moeite voor niks. Zorg ervoor dat je website ook vindbaar is. Dit doe je met zoekma­chi­ne­o­p­ti­ma­li­sa­tie (SEO). Je maakt je profes­si­o­nele website makke­lijk te indexe­ren op Google en optima­li­seert het voor de gebrui­ker, zodat je website hoger in de zoekre­sul­ta­ten stond. Meer weten? Lees hier verder over SEO.

6. Goede, nieuwe content

Belang­rijk is ook dat je content actueel is. Wanneer je laatste bericht stamt uit de begin­da­gen van je website in 2011, kan het voor gebrui­kers lijken alsof je sinds­dien niet meer actief bent. Heb je juist je laatste bericht vorige week geplaatst, kan dat een prikkel zijn om het te bekij­ken én later terug te keren. Misschien is er dan namelijk wel nieuwe content!

7. Reviews

Op je website vertel je vaak waarom klanten bij jou moeten zijn voor de oplos­sing van hun probleem. Maar nog beter is het om je klanten dit te laten vertel­len. Een tevre­den klant heeft altijd meer overtui­gings­kracht dan wanneer je zelf vertelt over je diensten of produc­ten. Het vertelt nieuwe klanten die jouw profes­si­o­nele website bezoe­ken: hier moet je zijn!

Professionele website maken?

Wil je een tijdschrift laten maken maar weet je niet waar je moet begin­nen? Of wil je graag onder­steu­ning in het proces? Neem contact op met ForYou Media, we helpen graag. Een vrijblij­vend gesprek is zo ingepland. Spreken we je binnenkort?

Delen

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creeren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw (blog)artikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.