Help! Wat doe ik met mijn websiteteksten?

Je nieuwe website gaat gebouwd worden. Achter de scher­men worden de pagina’s opgebouwd, de code wordt geschre­ven en de foto’s worden op de juiste plek gezet. Nog even en de website kan gelan­ceerd worden. Maar er mist nog een belang­rijk deel: de teksten! Hoe kun je die nou weer invullen?

Wat zet je op een website?

Websi­te­tek­sten zijn eigen­lijk een gek beestje. Weinig mensen die een website bezoe­ken hebben zin om achter­over te gaan zitten om een uitge­breide tekst te lezen. Het liefste wil je ook niet dat mensen gaan lezen: je wil ze spreken en wilt dus dat ze contact met je opnemen. De tekst moet alleen wel opgevuld worden. En wat er staat, moet een doel hebben én kloppend zijn. Want zelfs al zullen weinig mensen het lezen, de mensen die het lezen moet overtuigd raken.

Lange lappen tekst… brrr

Het kan zijn dat je de neiging hebt alles op papier te zetten. Lang uit te wijken over alles wat je aanbiedt en diep in de details te treden. Voor je het weet heb je lappen tekst op de pagina’s staan. Een bezoe­ker zal geen moment twijfe­len en en het direct weer wegklik­ken. Want lappen tekst, daar heeft die geen tijd voor. 

Zo simpel mogelijk

Eigen­lijk kun je een website het beste simpel houden. Zowel qua infor­ma­tie als opbouw. Een bezoe­ker wil snel kunnen weten wat je doet, wat de lezer eraan heeft en hoe diegene verder gehol­pen kan worden. Zie het als een fysieke winkel: een bezoe­ker kan of zelf even rondsnuf­fe­len, of wil direct een vraag kunnen stellen. 

Speciaal voor robots

Websi­te­tek­sten maak je niet alleen voor de mense­lijke lezers. Ook de zoekma­chine-robots zullen de teksten scannen. Goede websi­te­tek­sten zorgen voor verbe­terde vindbaar­heid. Het geeft een signaal aan de zoekma­chine dat jij degene bent die een oplos­sing heeft waar degene met een probleem naar op zoek is. 

Vraag er hulp bij 

Geen idee wat je op de website moet zetten? Je hoeft het ook helemaal niet zelf te doen. We helpen je graag bij het website teksten laten schrij­ven voor je nieuwe website. Heb je al bestaande teksten? Dan helpen we je met het verbe­te­ren van de websi­te­tek­sten, om ze geschikt te maken voor de moderne lezer én zoekma­chine. Heb je nog helemaal niets? Dan verzor­gen we het maken van deze teksten tot ze volle­dig naar wens zijn. Teksten die infor­me­ren. Overtui­gen. En vooral: weten te pakken. 

Delen

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creeren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw (blog)artikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.