Naar de top van de zoekresultaten? Dát doe je met linkbuilding

Je hebt het allemaal gehoord en opgevolgd. Een huisstijl die bij je past. Een mooie website als visite­kaartje. Posts op je social media om je doelgroep te infor­me­ren. Hartstikke goed natuur­lijk, maar hier komt het: jouw marke­ting is nooit klaar. Want zodra je website staat, is het tijd om te gaan bouwen aan je vindbaar­heid. En dat doe je onder andere met linkbuil­ding. Maar wat is dat precies en wat heb jij eraan in jouw marke­ting? We helpen je er graag bij. 

Allereerst: wat is het en wat heb je eraan?

Linkbuil­ding is een krach­tige aanpak die jouw bedrijf naar de top van de zoekre­sul­ta­ten kan helpen. Maar wat is het precies? Linkbuil­ding is de kunst van het ‘opbou­wen’ van linkjes­ver­keer. Met andere woorden: je doel is dat er op andere websi­tes naar jouw eigen website verwe­zen wordt én dat je binnen je website goed doorlinkt (oftewel: interne linkstructuur). 

Waarom is dit zo belang­rijk? Om jouw vindbaar­heid te verbe­te­ren, moeten zoekma­chi­nes als Google jouw site ‘waarde­vol’ vinden voor de bezoe­ker. Deze waarde bepaalt de zoekma­chine onder andere aan de hand van andere websi­tes die naar jouw website doorver­wij­zen. Dat betekent namelijk dat jij, kenne­lijk, autori­teit hebt op dat gebied. Hoe hoger jouw autori­teit, hoe waarde­vol­ler jij waarschijn­lijk bent. En des te hoger rank je in zoekre­sul­ta­ten. (Dat wil je – want hoog in de zoekma­chine betekent meer clicks, en dat betekent meer klanten.)

Bouwen aan je linkbuilding

En nee, daarmee ben je er niet in één keer. Het heet niet voor niets ‘building’: je moet eraan blijven bouwen. Linkbuil­ding vereist constante aandacht en zorgvul­dige planning om succes­vol te zijn. Want waar begin je en hoe breid je jouw autori­teit uit?

Linkbuilding is een belangrijke sleutel naar meer online zichtbaarheid

Optimaliseer je website 

Als eerst is het goed om te weten dat linkbuil­ding alleen effec­tief is als het ook gepaard gaat met goede techni­sche SEO-optima­li­sa­tie van je website. Zo kunnen we een zoekwoor­den­on­der­zoek uitvoe­ren om te bepalen welke zoekwoor­den voor jou nou het meest belang­rijk zijn. Daarnaast kunnen we de interne linkstruc­tuur bekij­ken en verbeteren. 

Andere tips

  1. Zorg voor goede content. Want doorlin­ken naar lege pagina’s of verou­derde infor­ma­tie, daar heeft niemand iets aan. Maak relevante en interes­sante teksten voor jouw doelgroep.
  2. Leg contact met anderen. Zoek andere relevante websi­tes en vraag of ze jouw infor­ma­tie willen delen. Zo krijg je links naar jouw site, en dus meer autoriteit.
  3. Gebruik social media. Door jouw content op social media te delen, kun je linkjes naar jouw website verza­me­len. En anderen aanmoe­di­gen de links ook te delen!
  4. Deel je kennis. Schrijf bijvoor­beeld blogs op andere websi­tes die relevant zijn voor jouw doelgroep. Zorg voor waarde­volle en infor­ma­tieve teksten mét links naar jouw site.
  5. Besteed het uit. Er zijn bedrij­ven die jou heel gericht kunnen helpen met linkbuil­ding, bijvoor­beeld door het inkopen van links of blogs op websi­tes die kunnen doorlin­ken naar jou.

Belangrijke sleutel

Linkbuil­ding is een belang­rijke sleutel tot meer online vindbaar­heid. En daarmee is het een grote stap naar het doel dat ieder bedrijf heeft: zoveel mogelijk klanten kunnen bedie­nen. Ook werken aan je zicht­baar­heid? Neem gerust contact op, we advise­ren je graag!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.