‘Het heeft veel succes: ik heb het bijna te druk!’

Voor klach­ten als gevolg van een verkeerde stand van de wervel­ko­lom kun je altijd terecht bij Wemel­tje Eising van Heilprak­ti­ker Chiro­the­ra­pie Eising in Kolham. Hoe chiro­the­ra­pie precies werkt en waarom dit klach­ten kan verlich­ten, kan een vrij technisch verhaal worden. In samen­wer­king met ForYou Media heeft Wemel­tje dit verhaal begrij­pe­lijk gemaakt voor haar klanten, door publi­ca­ties in het ForYou Magazine en met social media. Met succes. ‘De campagne staat op pauze, zoveel resul­taat kreeg ik ervan!’

Een goed gevoel

Wemel­tje heeft inmid­dels een jaren­lange samen­wer­king met ForYou Media. Maar het was bijna niet zo ver gekomen, vertelt Wemel­tje met een glimlach. ‘De samen­wer­king begon toen ik het vrij druk had en werd gebeld. Meestal kap ik telefo­ni­sche reclame gelijk af. Maar dit keer heb ik dat niet gedaan. Ik ben direct op mijn gevoel afgegaan, want dit voelde goed.’ Account­ma­na­ger Mariëlle heeft toen uitge­legd wat ForYou Media voor de praktijk van Wemel­tje zou kunnen doen. ‘Er kwam een leuk gesprek uit. Mariëlle gaf aan: we maken reclame met een verhaal en met beleving in het ForYou Magazine. Op die manier voelde het voor mij ook logischer.’

Precies de goede doelgroep

Wemel­tje begon met de plaat­sing van een halve pagina in het magazine. Ze vertelde hierin een verhaal dat was gebaseerd op een waarge­beurd verhaal in de praktijk. ‘Dat eerste artikel ging direct heel goed. In totaal hebben vijf mensen gebeld op basis van het artikel. Het is ook erg leuk om het in te vullen. Door duide­lijk uit te leggen wat je doet kun je jouw klanten ook beter infor­me­ren over wat de behan­de­ling inhoudt. Dat is ook fijn. Soms is iets voor jezelf heel vanzelf­spre­kend, maar niet voor klanten. Het artikel is altijd vanuit de basis verwoord, waardoor mensen die jou of je vak niet kennen het ook begrijpen.’

‘Het is een plezierige samenwerking’

- Wemel­tje Eising / Heilprak­ti­ker Chiro­the­ra­pie Eising 

De vertaalslag naar de klant

‘Ik wist eigen­lijk nog maar weinig van reclame maken en marke­ting,’ vertelt ze. ‘Daar ontwik­kel je jezelf ook in. Het wordt op deze manier steeds helder­der om mijn eigen identi­teit neer te zetten. Zo kan ik het zelf ook beter aan klanten uitleg­gen. In het begin was het vrij lastig om materi­aal op papier te zetten. Het was een heel technisch verhaal dat ik vertelde. Begrij­pe­lijk voor collega’s, maar een groot vraag­te­ken voor leken. Dat is niet wat een consu­ment wil horen. Door reclame te maken in samen­wer­king leer je die vertaal­slag te maken en het voor een breed publiek begrij­pe­lijk te maken.’

De campagne kan alweer op pauze…

Wemel­tje breidde eerst haar plaat­sing uit naar een hele pagina. Later heeft ze ook haar website laten vernieu­wen met nieuwe teksten. Daar kwamen vervol­gens nog Facebook- en Instagram­cam­pag­nes bovenop. Een gouden combi, zo blijkt nu. ‘Ik heb het veel te druk,’ lacht Wemel­tje. ‘Het heeft erg veel succes. Ik heb eerst al gebeld om de campagne te halve­ren en vervol­gens maar stop te zetten. De resul­ta­ten zijn echt heel goed. Ik denk dat de combi­na­tie van een goede website en de magazi­ne­ar­ti­ke­len prima werkt. Zo kreeg ik een goedlo­pende campagne. Het staat nog steeds stop!’

Wemel­tje Eising
www.wemeltje.nl

Verdere samen­wer­king:
 Social media
 Blogar­ti­ke­len
 Artike­len in ForYou Magazine

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.