5 logo’s die je direct herkent: waar voldoen ze aan?

Een herken­baar logo is één van de voorwaar­den van een stérk logo. Dat kun je terug­le­zen in het blog over hoe je een sterk logo maakt. Maar hoe zorg je nu voor herken­baar­heid? Waarom weet je Spotify uit tiental­len apps direct aan te wijzen? En waarom roepen de gele bogen langs de snelweg meteen een frituur­geur en de smaak van ketchup bij je op?

Welke factoren zien we bij herkenbare logo’s?

Logo-ontwer­per Paul Rand zegt dat een logo pas kracht krijgt door de combi­na­tie met de associ­a­tie die we hebben bij een bedrijf. Zien we een bepaald bedrijf als tweede­rangs? Dan vinden we dat waarschijn­lijk ook van het logo. Andersom geldt overi­gens hetzelfde. Er speelt hier een belang­rijke wisselwerking. 

Een goede match 

Bedrij­ven als McDonald’s, Kruid­vat en Wibra gebrui­ken knalrood en felgeel in hun logo en beeld­taal. Een kleuren­com­bi­na­tie die we associ­ë­ren met betaal­baar­heid en mindere kwali­teit. Een bewuste keuze, want zo sluiten het logo en het gevoel dat mensen bij het bedrijf hebben op elkaar aan. En als iets in je hoofd logisch bij elkaar past, onthoud je het ook beter. Kortom, een goede match tussen waar je bedrijf voor staat en je logo maakt je beeld­taal effectiever. 

In het kort: Wat wil je dat je doelgroep voelt en denkt bij jouw bedrijf? Zorg dat het logo dat ook uitstraalt. Dan zullen mensen je logo gemak­ke­lij­ker herken­nen.

5 herkenbare logo’s

Maar er zijn meer punten die een rol spelen. Denk aan:

  • De kracht van één woord: een woord­merk als Nutella. Toen de choco­pasta op de markt kwam, kende niemand dit woord. Een merk promo­ten met een onbekende naam? Moeilijk, en daarom hielp het woord­merk om deze naam groot te maken. Van belang is dat letter­type en kleur­ge­bruik aanslui­ten bij de dienst/het product.
  • Tijdloos­heid. Een sterk logo is tijdloos, niet te trend­ge­voe­lig. En heeft dus ook niet vaak (grote) aanpas­sing nodig omdat het écht ouder­wets wordt en niet meer aanslaat. Denk bijvoor­beeld aan het logo van Randstad, dat al sinds 1967 (!) hetzelfde is.* 
  • Houd het simpel. Een simpel logo is snel te herken­nen én gemak­ke­lijk aanpas­baar aan aller­lei forma­ten. Denk aan het appel­tje van, jawel, Apple. Dat zie je in het groot terug op de rug van de laptop, maar is ook in het klein nog effec­tief en herkenbaar.
  • Blijf authen­tiek. Als je steeds je logo veran­dert, blijft het logischer­wijs minder goed hangen. Door een logo te kiezen dat authen­tiek is en goed bij het merk past, voelt de doelgroep dat ook. Het beste voorbeeld hiervan? Wat dacht je van de klassieke Coca cola-letters…?
  • Zeg het met symbo­len. Is je bedrijfs­naam een begrip gewor­den? Dan zegt een simpel symbool meer dan 1000 woorden. Denk bijvoor­beeld aan de pijl van de NS. Dit werkt alleen als je bedrijf echt bekend is, want anders blijft het symbool slechts een plaatje.

Het draait om de match tussen logo en uitstraling

* Saillant detail: ontwer­per Ben Bos heeft ongeveer drie schets­jes gemaakt voordat hij het logo aan Randstad presen­teerde. Hij zei: ‘Ik analy­seer de essen­tie, weet welk beeld daarbij hoort en schets eigen­lijk nauwe­lijks. De logo’s ontston­den als vanzelf.’ Vertrouw de ontwer­per, is daarom het advies. 

(Al zullen wij jou altijd meerdere opties en invals­hoe­ken aanbie­den. Niet een vast aantal, maar soms is er ruimte voor meerdere inter­pre­ta­ties, en dan is het zonde dat we jou (die juist als beste voelt en weet wat je wil uitstra­len) niet meene­men in die reis.)

Welke trends zien we in de komende tijd?

Is jouw bedrijf klaar voor een goed logo? Of is jouw logo, helaas, gedateerd geraakt? De komende tijd zien we een aantal trends terug:

  • Minima­lisme in plaats van realisme
  • ‘Gradient’ kleuren­ver­loop
  • Gecon­tro­leerde chaos
  • Logo’s die online en offline toepas­baar zijn. Een goed logo is op verschil­lende manier op te bouwen. Staand, liggend, met payoff, zonder et cetera. (Kijk naar dit voorbeeld van een goed logo)

Maar als er een les is die we kunnen trekken uit de herken­bare, grote logo’s, is het vooral dat je een vaste koers moet varen. En daarnaast: vertrouw de ontwerper!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.