Een herkenbaar en sterk logo ontwerpen: doe de check!

Je logo is je visite­kaartje. Je stempel die laat zien: dit komt van mijn bedrijf, dit hoort bij mij. Het is boven­dien het teken dat bij klanten aangeeft: hier ben ik aan het juiste adres. Toch werkt dit alleen wanneer het logo ontwerp leidt tot een sterk en herken­baar logo. Alleen… hoe doe je dat?

Positieve eerste indruk

Wat maakt een logo zo essen­ti­eel? Het gaat om de eerste indruk: die doet het hem. Veel klanten bepalen in een oogop­slag of ze iets willen weten over je bedrijf of niet. Een sterk, duide­lijk logo geeft ook een heldere boodschap aan je poten­ti­ële klanten. Een profes­si­o­neel logo straalt uit dat je ook profes­si­o­nele produc­ten of diensten levert. Een snel in elkaar gezet logo waar weinig gedachte achter zit, geeft een andere, minder positieve indruk.

Herkenbaarheid van jouw logo ontwerp

Door je logo in alle marke­ting-commu­ni­ca­tie­pro­duc­ten te gebrui­ken, zorg je ervoor dat dit logo direct een herken­baar onder­deel hiervan wordt. De herken­baar­heid hoeft op deze manier niet uit de tekst te blijken of uit de foto’s. Het logo zegt genoeg. Let wel op: een logo laat ook zien dát iets een marke­ting-commu­ni­ca­tie­pro­duct is. Publi­ceer je een artikel in bijvoor­beeld een magazine, dan kan dit ertoe leiden dat mensen het artikel liever overslaan.

Een sterk logo ontwerpen

Wat maakt een logo ‘goed’? Wanneer is een logo ‘sterk’ of ‘herken­baar’? Er zijn vast minstens drie logo’s die je onmid­del­lijk kunt opnoe­men. De swish van Nike. De gele grote ‘M’. Een witte ‘AH’ in een blauw blokje. Deze logo’s werken omdat ze herken­baar zijn. De minder goede logo’s liggen minder klaar in het geheu­gen. Daar zit ook precies het probleem, want een minder goed logo is niet herken­baar of bijzon­der memora­bel. Wanneer werkt een logo? Er zijn een paar gehei­men die van een logo een succes kunnen maken.

Een duidelijk logo geeft een
heldere boodschap aan je klanten

Doe de logocheck

Wat maakt een logo een herken­baar, centraal onder­deel van je marketing-communicatie?

  • Simpel: niet te veel elemen­ten of lange teksten. Een logo is to-the-point.
  • Repre­sen­ta­tief: het past bij je bedrijf en illustreert, in ieder geval deels, waar je voor staat.
  • Tijdloos: je moet een logo niet elk jaar willen vernieu­wen. Zorg voor een duurzaam logo dat in ieder geval lange tijd bruik­baar is.
  • Herken­baar: gebruik opval­lende kleuren of vormen om op te vallen.
  • Flexi­bel inzet­baar: je logo moet zowel online als in print­pro­duc­ten kunnen werken.
  • Uniek: er zijn al talloze logo’s, maar er zijn ook talloze bedrij­ven: wat maakt jou uniek? Laat dat zien in het logo, om ook hierin het verschil te maken.

Verbetering nodig om jouw logo te laten ontwerpen?

Voldoet jouw logo nog niet aan deze kenmer­ken? Of heb je überhaupt nog geen logo passend bij jouw huisstijl? ForYou Media helpt je graag! Een sterk logo ontwer­pen en een huisstijl laten maken zijn kernon­der­de­len van jouw marke­ting-commu­ni­ca­tie. Zorg er daarom voor dat je hier tijd aan besteedt. Deze kun je laten ontwik­ke­len als onder­deel van je visuele identi­teit. Zodat poten­ti­ële klanten weten dat ze hun tijd bij jou moeten besteden!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.