Kick-start je business

Bijna alle onder­ne­mers willen het. Meer klanten en meer omzet. Maar veel onder­ne­mers die wij spreken lopen tegen hetzelfde probleem aan. Om hun doelen te berei­ken willen ze marke­ting inzet­ten, maar weten niet goed waar ze moeten begin­nen. Of waar ze het beste in kunnen inves­te­ren, zodat ze er het meeste rende­ment uit kunnen halen. Wij helpen je graag je business te kick-starten!

De meest gehoorde verzoeken

De 4 meest gehoorde verzoe­ken die wij afgelo­pen jaren hebben gehad:

  • Updaten van logo of huisstijl
  • Teksten voor op de website
  • Beter gevon­den worden op Google
  • Campagne op social media instellen

U vraagt, wij draaien. Om jou en je onder­ne­ming te kunnen helpen hebben we samen met onze speci­a­lis­ten 4 unieke pakket­ten gemaakt, speci­aal voor onze relaties. Zodat jij met een relatief lage inves­te­ring toch weer een aantal stappen kunt zetten met jouw onderneming.

Wat krijg jij?

Je krijgt een ‘quick-fix’ voor jouw marke­ting­pro­bleem. Daarnaast ervaar je direct hoe wij dit onder­deel aanvlie­gen, hoe het werkt en hoe wij voor jou werken. Want wij helpen je graag verder. De pakket­ten zijn los van elkaar te bestel­len, en verster­ken elkaar wanneer deze in combi­na­tie worden besteld.

Elk pakket kost eenma­lig 995 euro
Nú alleen voor onze relaties 695 euro
(Geldig tot 1 juli, óók in combi­na­tie met een van onze andere probeer­pak­ket­ten)
Uitvoe­ring dit kalen­der­jaar op basis van gezamen­lijke planning.

Updaten van logo of huisstijl

Teksten op de website 

Beter gevonden worden op Google 

Campagne op social media instellen