Kick-start je socials

Waarom moet je online aanwe­zig zijn? Onder andere om meer poten­ti­ële klanten trekken of meer ‘brand aware­ness’ te creëe­ren! Dat klínkt misschien ingewik­keld, maar draait uitein­de­lijk altijd hierom: in korte tijd een groot deel van je doelgroep berei­ken. En om dat een mooie kick-start te geven, helpen wij je op weg.

Waarom je socials kick-starten?

De top 3 voorde­len zijn:

  1. Meer bezoe­kers naar de website
  2. Naams­be­kend­heid verbeteren
  3. Imago verbe­te­ren

Grote resultaten in korte tijd

De online aanwe­zig­heid van je bedrijf is essen­ti­eel voor het berei­ken van je doelgroep en het vergro­ten van je naams­be­kend­heid. Maar als dit niet je exper­tise is kan dit ingewik­keld zijn of veel tijd kosten. Tijd die je natuur­lijk liever in je bedrijf steekt. Laat ons je helpen door je socials profes­si­o­neel en aantrek­ke­lijk te maken. De campagne wordt door ons gemaakt, ingezet en bijgestuurd. 

Het resul­taat? Meer websi­te­be­zoe­kers, verbe­terde naams­be­kend­heid en een beter imago. En dat alles voor een vaste prijs van €995,- per pakket!

Wat kun jij verwachten?

We ontzor­gen je volle­dig in je socials en de campag­nes en geven ze, jawel, een kick-start! Van A tot Z pakken wij jouw socials op: 

  • We stellen Meta Business Manager en Meta Pixel in
  • We bepalen het doel van een campagne en de doelgroep
  • We maken 4 berich­ten op 
  • En we blijven we je websi­te­ver­keer instel­len, analy­se­ren en bijsturen
  • Na de looptijd ontvang je een presta­tie­rap­port en geven we een toekomstadvies.

Profi­teer van onze exper­tise om je socials een kick-start te geven en je bedrijf naar een hoger niveau te tillen en plan snel een afspraak in!

Neem contact met ons op

Kick-starten met jouw business? Laat je gegevens
achter en wij gaan voor je aan de slag!

Elk pakket kost eenma­lig 995 euro
Nú alleen voor onze relaties 695 euro
(Geldig tot 1 juli, óók in combi­na­tie met een van onze andere probeerpakketten).