Kick-start je teksten

Wat wil iemand die op inter­net iets opzoekt? Snel resul­taat, relevante infor­ma­tie en betrouw­bare kennis. Als jij dat op jouw website aanbiedt, weet je veel mensen te inspi­re­ren. Boven­dien geeft de zoekma­chine jouw website een goede positie als jij veel inhou­de­lijke kennis deelt. Maar hoe bereik je dat? Zorg voor een mix van 3 tekst­soor­ten die elkaar verster­ken. Leuk om te lezen, infor­me­rend en ze zeggen wat anderen vinden zeggen over jouw onderneming.

Teksten die de bezoeker wil lezen

Amarenske, redac­tie: ‘Tekst op je site zorgt voor authen­ti­ci­teit, betrouw­baar­heid en autori­teit. Zet jouw kennis en ervaring op papier zoals jij het zou schrij­ven, maar vooral zoals je bezoe­ker het wil lezen. Het is best lastig om met een leeg vel voor je een artikel zelf te schrij­ven. Ook is het een uitda­ging om een klant­er­va­ring uit te schrij­ven tot een lopend artikel. Daarom hebben we nu het ‘Kick-start je teksten’-pakket.’

Wat levert het je op?

> Meer bezoe­kers naar de website
> Meer contact met (poten­ti­ële) klanten
> Verho­ging van de naams­be­kend­heid
> Verbe­te­ren van het imago
> …en vooral gemak en veel inzicht

Hoe werkt het?

Je maakt kennis met de speci­a­list. Na een wensen­in­ven­ta­ri­sa­tie met jou, maken ze een plan en voeren dit uit met jouw feedback en akkoord. Na levering van de afgestemde produc­ties volgt een (visueel) advies voor een eventu­eel vervolg­tra­ject op basis van je ervarin­gen, wensen en verwachtingen.

Specificaties

1 blogartikel kennis (600–800 woorden per tekst o.b.v. interview met een specialist)
1 blogartikel infotainment (400 woorden o.b.v. research specifiek onderwerp)
1 ervaringsverhaal (ca. 450 woorden per tekst o.b.v. interview met een klant of leverancier)

Neem contact met ons op

Kick-starten met jouw business? Laat je gegevens
achter en wij gaan voor je aan de slag!

Elk pakket kost eenma­lig 995 euro
Nú alleen voor onze relaties 695 euro
(Geldig tot 1 juli, óók in combi­na­tie met een van onze andere probeerpakketten).