Kick-start je huisstijl

Je huisstijl is vertrouwd, bekend, veilig. Maar soms kan je huisstijl best een update gebrui­ken. Verfris, documen­teer en upgrade je huisstijl­be­stan­den. Update ook je beeld­bank en met een nieuw ontwerp van je homepa­gina en visite­kaartje heb je een compleet pakket aan resty­ling­mo­ge­lijk­he­den om de uitstra­ling van je bedrijf opnieuw op de kaart te zetten.

De spreekbuis van je uitstraling

Leoni: ‘Je logo is de spreek­buis van je uitstra­ling. En typogra­fie, kleur­pa­let en beeld­bank spelen een net zo belang­rijke rol daarin. Je wilt dat misschien een keer of opnieuw goed en profes­si­o­neel laten herzien en resty­len. En je wilt de juiste bestands­for­ma­ten natuur­lijk in bezit hebben, zodat je in de toekomst altijd zelf uit de voeten kunt. Daarom hebben we nu het ‘Kick-start je huisstijl’-pakket.’

Wat levert het je op?

> Meer bezoe­kers naar de website
> Meer contact met (poten­ti­ële) klanten
> Verho­ging van de naams­be­kend­heid
> Verbe­te­ren van het imago
> …en vooral gemak en veel inzicht

Hoe werkt het?

Je maakt kennis met de speci­a­list. Na een wensen­in­ven­ta­ri­sa­tie met jou, maken ze een plan en voeren dit uit met jouw feedback en akkoord. Na levering van de afgestemde produc­ties volgt een (visueel) advies voor een eventu­eel vervolg­tra­ject op basis van je ervarin­gen, wensen en verwachtingen.

Wat krijg je?

Onderzoek en aanpassen/updaten bestaand logo
Vastleggen van de huisstijl, met hierin logo, kleuren, fotografische toepassingen, typografie en toepassingen
Levering van de Visuele Identiteit (digitaal)
Levering van alle logo in alle relevante bestandsvormen (digitaal)

Neem contact met ons op

Kick-starten met jouw business? Laat je gegevens
achter en wij gaan voor je aan de slag!

Elk pakket kost eenma­lig 995 euro
(Geldig tot 1 juli, óók in combi­na­tie met een van onze andere probeerpakketten).