Hoe zorg je voor een goede blog(pagina)?

Heb jij al een blogpa­gina? En hou je die ook bij? Als je antwoord op een of beide vragen nee is: zonde! Een blog is ideaal om je doelgroep iets van jezelf te laten zien. Lezers komen door er door blogs meteen achter dat jij exper­tise bezit, wat voor sfeer jouw bedrijf heeft en dat je graag anderen helpt. En daarnaast maakt een goede blogpa­gina jouw website goed vindbaar. Want door te schrij­ven over relevante onder­wer­pen, vinden mensen jouw tekst en dús jouw infor­ma­tie sneller. Maar ja… Hoe doe je zoiets? Daar helpen we je graag bij!

Waarom die blog?

Ach ja, een blog maken is een ding, het bijhou­den daarvan… Daar helpen onze schrij­vers je natuur­lijk graag bij. Maar waarom zou je er überhaupt aan begin­nen? Als jij een bedrijf hebt en je wilt je doelgroep op jouw website krijgen, je klanten aan je binden, leads genere­ren, autori­teit opbou­wen, dan is een blog een nuttig onder­deel van jouw marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. De content die je voor je blogs maakt, kun je boven­dien op veel manie­ren inzetten.

Verschillende vormen, verschillende bouwstenen

Als we samen aan de slag gaan met blogs voor jouw website, denken we eerst na over wat voor soort teksten dit worden. We maken een content­stra­te­gie, waarin we naden­ken over de meest passende tekst­vor­men, ieder met hun eigen doel. Zo kun je bijvoor­beeld denken aan:

Lijsten: Een laagdrem­pe­lige manier om infor­ma­tie te delen. We kiezen óf exact 10 punten, of een oneven aantal zoals 5 of 7. Dit leest het prettigst. Op de een of andere manier blijft infor­ma­tie zo het langst hangen.
Kennis­ar­ti­kel: Perfecte manier om jouw exper­tise te etale­ren. Belang­rijk detail: we focus­sen op wat jouw dienst/product oplevert in plaats van hoe het werkt (vertel dat maar wanneer je iemand binnen hebt).
Ervarings­ver­haal: Voor de herken­baar­heid. Bij het omschrij­ven van de ervaring van een klant letten we vooral op het gevoel. Wat leverde het de klant op? Hoe voelde diegene zich voor en na jouw hulp? Dat gevoel wil jouw lezer ook wel!
Veel gestelde vragen: Help je doelgroep (en toon je deskun­dig­heid). Een ‘vraag-en-antwoord­ar­ti­kel’ bouwen we op met een catchy intro waarin we het onder­werp intro­du­ce­ren. Daarna behan­de­len we de meest gestelde vragen hierover één voor één.
Een verhaal: Enter­tai­nen en infor­me­ren. Deze vorm biedt ruimte voor myste­rie. Door jouw lezers een verhaal te vertel­len, kunnen we op aantrek­ke­lijke manier infor­ma­tie delen. En door dit spannend te houden, blijft de lezer nieuws­gie­rig. Uitste­kend, want jij vertelt op een afspraak graag verder…

Een blog is een belangrijk onderdeel van jouw marketing

De bouwstenen van je blog

Hebben we een mooie balans qua vormen? Vervol­gens gaat de schrij­ver aan de slag. Hoewel de inhoud verschilt, bestaat een tekst uit een paar dezelfde bouwstenen.

De titel, de aandacht­trek­ker, de kop. Datgene waarvoor mensen je blog bekij­ken. Maar dat niet alleen: de titel bevat ook een zoekterm waardoor het direct duide­lijk moet zijn wat er in je blog te vinden is.
Tussen­kop­pen, die een tekst leesbaar, scanbaar en aantrek­ke­lijk maken.
De inlei­ding – de kans om de aandacht vast te houden na het werk dat de koppen gedaan hebben.
Verschil­lende alinea’s met basis­tekst, die begin­nen met een knaller en eindi­gen met een uitsmij­ter.
Een call-to-action, waardoor de lezer veran­dert in een klant.
Linkjes en zoekwoor­den die het SEO-werk voor je doen.

Laat je ontzorgen

Op zoek naar hulp in het schrij­ven van blogs? Of wil je je hier helemaal niet mee bezig­hou­den en focus jij je liever op je klanten? ForYou Media ontzorgt je graag in het schrij­ven van content voor jouw verschil­lende (media)kanalen. Neem gerust contact op om eens verder te praten!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.