Tijdlijnberichten
BartsParts

BartsParts heeft 2 type klanten. Dealers die zich kunnen aanslui­ten om zo hun overbo­dige onder­de­len te verko­pen en klanten die agrari­sche onder­de­len kunnen kopen via de webshop. Omdat elke type klant een eigen benader­wijze heeft hebben we voor beide groepen een aparte content­lijn opgezet zodat BartsParts bij ieder­een onder de aandacht blijft! 

Bekijk tijdlijn­be­rich­ten: BartsParts


Enthousiast geworden?

En wat is jóúw vraag?

En wat is jóúw vraag?