Manieren om meer klanten te bereiken met Instagram

Als bedrijf besta je tegen­woor­dig eigen­lijk niet echt meer als je niet op social media aanwe­zig bent. Je moet vindbaar zijn en mensen willen een beeld van je creëren voordat ze een afspraak boeken of overgaan tot aankoop. Instagram is inmid­dels uitge­groeid tot een waar marketingplatform. 

Manieren om meer klanten te bereiken met Instagram

Als bedrijf besta je tegen­woor­dig eigen­lijk niet echt meer als je niet op social media aanwe­zig bent. Je moet vindbaar zijn en mensen willen een beeld van je creëren voordat ze een afspraak boeken of overgaan tot aankoop. Instagram is inmid­dels uitge­groeid tot een waar marketingplatform. 

Leer je bedrijfsprofiel kennen

Instagram heeft bedrijfs­pro­fie­len, speci­fiek voor onder­ne­mers. Je stelt dit in door naar je instel­lin­gen te gaan op Instagram, dan naar ‘Account­type- en tools’ en dan ‘Overscha­ke­len naar profes­si­o­neel account’. Vervol­gens kies je de opties die het beste jouw bedrijf omschrijft. Dat was ‘m! 

Wat kan een bedrijfsprofiel?

Ten eerste kun je bijhou­den hoe je account presteert. Je kunt bijvoor­beeld zien hoeveel inter­ac­tie mensen hebben met je account. Ook kun je gemak­ke­lijk je contact­ge­ge­vens presen­te­ren als iemand je account bezoekt. En misschien wel de mooiste functie: Instagram heeft een ingebouwd ‘shopsys­teem’. Zo kun je een product taggen in je foto en wordt de klant direct doorver­we­zen naar je webshop.

Instagram-advertenties

Je kunt je doelgroep berei­ken met organisch posten en het gebruik van hasht­ags. Als je je account een extra boost wilt geven, dan kun je dit doen met behulp van Instagram-adver­ten­ties. Hiermee kun je speci­fieke posts boosten of adver­ten­tie­cam­pag­nes inzetten. 

Track je prestaties 

Je kunt dus bijhou­den hoe je account presteert. Handig! En dat gaat heel ver. Zo kun je kijken welke trends op de voorgrond treden en voorziet Instagram je van tips en trucs. Boven­dien zie je precies hoeveel mensen er binnen­ko­men door organisch vinden en hoeveel door betaalde adver­ten­ties. Je kunt zien in welke gebie­den je de meeste mensen bereikt, van welke leeftijds­ca­te­go­rie de bezoe­kers zijn en met welk gender ze zich identificeren. 

En dan?

Leuk, maar wat moet je met al die infor­ma­tie? Doordat je weet wat je doelgroep is, kun je je bedrijfs­stra­te­gie hierop aanpas­sen. Je kunt bijvoor­beeld behan­de­lin­gen aanbie­den of produc­ten inslaan die goed bij deze doelgroep passen. Zo optima­li­seer jij je Instagram-account om zoveel mogelijk klanten te trekken! 

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.