Social media beheer uitbesteden 

Zijn Facebook Business Manager en jij geen vrien­den? Zie je LinkedIn Campaign Manager als je aarts­vij­and nummer 1? Raak je getik­tokt van alle mogelijk­he­den?

Besteed je social media beheer uit 

Dan is dit hét moment om social media beheer uit te beste­den aan een gedre­ven partner in commu­ni­ca­tie. Wij zijn dol op veran­de­ring. Zowel in het media­land­schap als in de regel­ge­vin­gen. Nee, we zijn niet gestoord. Oké misschien wel een beetje 🙂

De reden dat wij dit zo leuk vinden, is dat wij hierdoor onze klanten nét even beter kunnen helpen. En dat zien onze klanten dan ook terug in de resul­ta­ten. En dát is onze drijfveer.

We praten niet in ééntjes en nulle­tjes. We spreken geen binaire taal. We hebben gewoon­weg een onnavolg­bare drive om onze klanten zo goed mogelijk te helpen wanneer ze beslui­ten hun social media activi­tei­ten en beheer aan ons toe te vertrou­wen. En aange­zien vertrou­wen per voet komt, en gaat op een razend­snel paard, zorgen we ervoor dat we volle­dig trans­pa­rant zijn in wat we doen, hoe we dit doen én waarom we dit doen.

Geen vage urenspe­ci­fi­ca­ties of gebruik van moeilijke termen die alleen Einstein zou begrij­pen. Wij beste­den aandacht aan jou. Jij bent onze klant. Jij hebt het recht om te weten hoe we jouw social media beheren.

 

‘Jij hebt het recht om te weten hoe 

we jouw social media beheren.’

Data en analyse van jouw social media beheer

Iedere dag, week en maand houden wij de resul­ta­ten bij van jouw social media. We sturen continu bij op basis van de resul­ta­ten. Hierdoor persen we maximaal rende­ment uit iedere euro. Eens per maand geven we je een update van alles wat we hebben gedaan. En eens per kwartaal ontvang je een duide­lijk overzicht met alle belang­rijke resultaten. 

Natuur­lijk hou jij zelf ook inzicht in alle activi­tei­ten. Het blijven immers jouw accounts. 

We zijn reuze nieuws­gie­rig waarom jij jouw social media beheer wilt uitbe­ste­den. Zullen we gewoon eens bellen voor een vrijblij­vend gesprek?

Wij kijken ernaar uit. Je kunt ons berei­ken op nummer 0507600800. Je mag ook je gegevens achter­la­ten, dan nemen wij contact met je op.

Tot snel!

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.