De marketingtrends van 2024

Elk moment van het jaar is een nieuwe kans om te reflec­te­ren (en dat zeggen we absoluut niet omdat deze blog in januari al online had moeten komen). Op je persoon­lijke leven, maar misschien ook voor je onder­ne­ming. Waar wil je heen? Wat wil je dit jaar berei­ken? Door op de hoogte te blijven van de ontwik­ke­lin­gen op het gebied van marke­ting kun je met je bedrijf meegaan met de tijd en continu je doelgroep blijven aanspre­ken in de online wereld. Welke trends dit jaar voor jou relevant zijn? Je leest het in dit blog!

De marketingtrends van 2024

Elk moment van het jaar is een nieuwe kans om te reflec­te­ren (en dat zeggen we absoluut niet omdat deze blog in januari al online had moeten komen). Op je persoon­lijke leven, maar misschien ook voor je onder­ne­ming. Waar wil je heen? Wat wil je dit jaar berei­ken? Door op de hoogte te blijven van de ontwik­ke­lin­gen op het gebied van marke­ting kun je met je bedrijf meegaan met de tijd en continu je doelgroep blijven aanspre­ken in de online wereld. Welke trends dit jaar voor jou relevant zijn? Je leest het in dit blog! 

Trends in online marketing

Een online marke­ting­trend is een ontwik­ke­ling in een bepaalde richting op het gebied van marketing(communicatie). Als onder­ne­mer is het belang­rijk om op de hoogte te zijn van de nieuw­ste trends en hier vroeg­tij­dig op in te spelen. Doe je dit eerder dan je concur­ren­ten, dan heb je een voordeel te pakken!

1. Duurzaamheidsmarketing

Steeds meer bedrij­ven spelen erop in: duurza­mer produ­ce­ren. Of nou ja, zeg maar eerder duurza­mer presen­te­ren. De consu­ment hecht meer waarde aan het gebruik of verko­pen van duurzame produc­ten. In 2024 zullen we dus steeds meer campag­nes voorbij zien komen van bedrij­ven die zich presen­te­ren als milieu­ver­ant­woord (spoiler: dit zijn ze lang niet altijd). Overweeg jij duurzaam­heid bij jouw werkzaamheden?

2. De influencer

Meer mensen, en dan met name jonge­ren, laten influ­en­cers hun consump­tie­ge­drag sturen. Elke keer dat Kendall Jenner met een nieuw paar schoe­nen wordt gespot zijn deze binnen een uur uitver­kocht, en regel­ma­tig werken merken en influ­en­cers samen om je een product te verko­pen. Mensen die we als inspi­ra­tie zien zullen steeds vaker ingezet worden om bepaalde produc­ten te kopen.

3. AI-marketing

AI heeft een gigan­ti­sche intrede gemaakt in ons leven. We kunnen ons haast niet meer voorstel­len hoe het is om zonder AI een tekst te schrij­ven of een foto te bewer­ken. Maar AI is ook een ontzet­tend nuttige tool als het gaat om marke­ting. Zo kan het bijvoor­beeld helpen met het vinden van leads, maar helpt het ook in het schrijf­pro­ces door teksten te genere­ren of te verbe­te­ren terwijl ze geschre­ven worden.

4. Voice search

We zeiden het vorig jaar al, maar deze trend zet zich ook door naar dit jaar: spraak­ge­stuurd zoeken. Slimme luidspre­kers stellen je in staat om hardop te vragen wat je wilt eten. Denk bijvoor­beeld aan Siri (Apple) en Bixby (Samsung), of de Google Nest-appara­ten. Als onder­ne­ming is het belang­rijk om hierop in te spelen en je te concen­tre­ren op long-tail zoekwoor­den. Dit zijn zoekwoor­den die zijn samen­ge­steld uit drie of meer woorden. Wanneer mensen spraaks­ge­wijs zoeken hebben ze de namelijk de neiging om in volle­dige zinnen te spreken, in plaats van steekwoorden. 

5. Persoonlijkheid

Steeds meer wordt de echtheid en persoon­lijk­heid van bedrij­ven belang­rij­ker. Mensen willen weten wie de dienst levert, hoe produc­ten tot stand komen en het verhaal achter de bedrij­ven. Laat je persoon­lijk­heid stralen in blogs, je posts op social media en in je bedrijfsfolder.

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.