ForYou Magazine

Het ForYou Magazine staat al jaren­lang bomvol met artike­len van lokale onder­ne­mers. Leuk voor jou en je klanten. Deel jij je verhaal?

Even kennismaken

Het ForYou Magazine is een kwartaal­blad met alles over gezond­heid, schoon­heid, liefde en leven. Met keer op keer infor­ma­tieve stukken van passie­volle onder­ne­mers brengen we jouw bedrijf onder de aandacht in een prach­tig vormge­ge­ven artikel. Geen zorgen, wij schrij­ven ze voor je. Jij hoeft het magazine alleen maar mee te geven aan je klanten.

Waarom een ForYou Magazineartikel?

Breng je bedrijf onder de aandacht in het ForYou Magazine en ervaar de voordelen:

 1. Bereik poten­ti­ële klanten in jouw regio
 2. Ontvang een prach­tig opgemaakt artikel dat je kunt delen op al je socials
 3. Ontvang exempla­ren om gratis mee te geven aan je klanten
 4. Het artikel wordt online geplaatst op foryou.nl én in het digitale magazine

Zorg voor zichtbaarheid

In een magazi­ne­ar­ti­kel kun je tot de bodem gaan van jouw bedrijf. Je trekt nieuwe klanten tot je en creëert een band met de lezer. Niks maakt meer indruk dan een artikel in een magazine. De keuze is aan jou: een enkele of dubbele pagina. Fysiek, online of allebei.

Plan nu een afspraak voor een persoon­lijk advies.

Wat gaan we doen?

Betekent dit dat je uren achter je laptop moet gaan zitten, op zoek naar inspi­ra­tie voor een artikel? Helemaal niet! Onze redac­teu­ren nemen het je graag uit handen. Dat doen we als volgt:

 • We bespre­ken het artikel. Welke toon en stijl wil je gebrui­ken, heb je wensen voor de vormge­ving? Loop je vast op het onder­werp, dan hebben we altijd een advies klaar staan.
 • Wij gaan schrij­ven. Voordat de tekst wordt opgemaakt ontvang je deze van ons, zodat ‘ie helemaal klopt voor we verder gaan!
 • Het artikel wordt door ons vormge­ge­ven. Ook hier ontvang je een proef van.
 • Het volle­dige magazine krijg jij gratis toege­stuurd. Op de dag van publi­ca­tie zorgen wij dat het artikel ook online staat.

ForYou Magazine

Het ForYou Magazine staat al jaren­lang bomvol met artike­len van lokale onder­ne­mers. Leuk voor jou en je klanten. Deel jij je verhaal?

Even kennismaken

Het ForYou Magazine is een kwartaal­blad met alles over gezond­heid, schoon­heid, liefde en leven.

Met keer op keer infor­ma­tieve stukken van passie­volle onder­ne­mers brengen we jouw bedrijf onder de aandacht in een prach­tig vormge­ge­ven artikel. Geen zorgen, wij schrij­ven ze voor je. Jij hoeft het magazine alleen maar mee te geven aan je klanten.

Waarom een ForYou Magazineartikel? 

Breng je bedrijf onder de aandacht in het ForYou Magazine en ervaar de voordelen:

 1. Bereik poten­ti­ële klanten in jouw regio
 2. Ontvang een prach­tig opgemaakt artikel dat je kunt delen op al je socials
 3. Ontvang exempla­ren om gratis mee te geven aan je klanten
 4. Het artikel wordt online geplaatst op foryou.nl én in het digitale magazine

Zorg voor zichtbaarheid

In een magazi­ne­ar­ti­kel kun je tot de bodem gaan van jouw bedrijf. Je trekt nieuwe klanten tot je en creëert een band met de lezer. Niks maakt meer indruk dan een artikel in een magazine. De keuze is aan jou: een enkele of dubbele pagina. Fysiek, online of allebei.

Plan nu een afspraak voor een persoon­lijk advies.

Wat gaan we doen?

Betekent dit dat je uren achter je laptop moet gaan zitten, op zoek naar inspi­ra­tie voor een artikel? Helemaal niet! Onze redac­teu­ren nemen het je graag uit handen. Dat doen we als volgt:

 • We bespre­ken het artikel. Welke toon en stijl wil je gebrui­ken, heb je wensen voor de vormge­ving? Loop je vast op het onder­werp, dan hebben we altijd een advies klaar staan.
 • Wij gaan schrij­ven. Voordat de tekst wordt opgemaakt ontvang je deze van ons, zodat ‘ie helemaal klopt voor we verder gaan!
 • Het artikel wordt door ons vormge­ge­ven. Ook hier ontvang je een proef van.
 • Het volle­dige magazine krijg jij gratis toege­stuurd. Op de dag van publi­ca­tie zorgen wij dat het artikel ook online staat.