Visuele merkidentiteit

Door een sterke visuele merkiden­ti­teit zien, herken­nen én onthou­den mensen jouw merk. Daarom is een sterke merkiden­ti­teit onmis­baar voor ieder bedrijf dat zich op topni­veau wil presen­te­ren binnen de doelgroep.

Jouw merk als een huis met een visuele merkidentiteit 

Door het huidige media­land­schap worden mensen gebom­bar­deerd met commer­ci­ële boodschap­pen. Ieder merk vraagt om aandacht. Maar wat zorgt er nou voor dat je bij sommige merken direct denkt: “Ja, dat is betrouw­baar en geloof ik”, terwijl je bij een ander merk zoiets hebt van: ”ja, ja, het zal wel….”

Dit komt in eerste instan­tie door wat het merk uitstraalt. En je raadt het al; die uitstra­ling komt door een sterke visuele merkiden­ti­teit. Mensen reage­ren in eerste instan­tie op wat ze zien, zoals vormen en kleuren. Pas daarna zullen mensen de boodschap en de identi­teit begrij­pen. Hierdoor beslui­ten mensen in minder dan 0,3 secon­den. Ja, je leest het goed. Binnen drie tiende van een seconde wordt bepaald of we bij het merk een ‘goed gevoel’ krijgen!

Je moet er dus voor zorgen dat jouw merk en hiermee je visuele merkiden­ti­teit staat als een huis. In alles wat je doet, en uitstraalt. Of het nou gaat om een billboard, een uiting op social media of je site. In ALLES wat jouw merk doet is de visuele merkiden­ti­teit de basis van jouw commu­ni­ca­tie binnen jouw doelgroep.

 

‘Zorg ervoor dat jouw merk en visuele merkidentiteit 

staat als een huis.’

Sterke visuele merkidentiteit 

Zorg daarom dat je met een profes­si­o­neel bureau samen­werkt. Een bureau dat meedenkt, kritisch is, maar er bovenal voor zorgt dat jouw visuele merkiden­ti­teit in al jouw marke­ting­com­mu­ni­ca­tie aanwe­zig is. Hierdoor bespaar je jezelf een hoop tijd en frustra­ties, terwijl je zeker weet dat jouw doelgroep de beste kant van jouw merk te zien krijgt.

Je kunt kiezen voor een compleet merkpas­poort. Hierin staat onder andere de positi­o­ne­ring van jouw merk beschre­ven. En wil je wat minima­lis­ti­scher begin­nen? Geen probleem. Kies dan enkel voor een visuele identiteit. 

Zorg voor een sterke visuele merkiden­ti­teit. Want dat verdient je merk. En jij.

Wil je graag eens van gedach­ten wisse­len over jouw merk en hoe wij dit kunnen verta­len naar de aller­beste visuele merkiden­ti­teit? Graag. Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op.

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.