‘Het lijkt me tof om ooit een grote marketingafdeling te hebben’

‘Sinds ik bij ForYou Media werk, zijn mijn taken en verant­woor­de­lijk­he­den enorm gegroeid. Daardoor zijn mijn kennis en exper­tise ook alleen maar groter gewor­den. Ik heb ontzet­tend veel geleerd. Het lijkt me tof als onze marke­ting­af­de­ling uitgroeit tot iets groots. Met veel meer SEO-fanatie­ke­lin­gen, zodat we nóg meer aan vindbaar­heid kunnen werken voor onze opdracht­ge­vers’, hoopt Aurora Barelds-Hiemstra als ze aan de nabije toekomst denkt.

Redacteur

‘Ik heb bij ForYou Media eigen­lijk al diverse functies bekleed’, blikt Aurora lachend terug. ‘Ik kwam hier in 2017 via Mariëlle terecht. Ik was net klaar met mijn studie Commu­ni­ca­tie en had de ambitie om nog een master aan de univer­si­teit te doen. Bij ForYou Media zochten ze een redac­teur voor het online zetten van artike­len. Daarom besloot ik om eerst te gaan werken. Die studie kon ik daarna altijd nog doen.’

Multi-inzetbaar

Al snel sprong Aurora ook bij op de redac­tie en nam ze werkzaam­he­den over van een collega die met zwanger­schaps­ver­lof ging. ‘Ik werd zo ongeveer multi-inzet­baar. Ik moest drukproe­ven van magazi­ne­ar­ti­ke­len verstu­ren en contac­ten met onze opdracht­ge­vers onder­hou­den. Wij vingen daardoor signa­len op dat zij steeds meer behoefte kregen om ook andere dingen, zoals social­m­e­dia­be­rich­ten, bij ons uit te beste­den. Daar zijn we natuur­lijk op ingespron­gen. Daarnaast begon ik het SEO-gebeu­ren steeds interes­san­ter te vinden. Toch voelde ik me daar nog niet helemaal bedre­ven in, en ik had de ambitie om me daar meer in te speci­a­li­se­ren. Ik ben altijd erg leergie­rig geweest en besloot naast mijn baan bij ForYou Media de hbo master Content & Media Strategy te gaan doen. Dat sloot mooi aan op waarmee ik bezig was.’

‘Er wordt gekeken waar je talenten liggen en waar je kunt worden ingezet’

- Aurora Barelds-Hiemstra

Wisselfunctie

‘Achteraf gezien was dat een ontzet­tend pittig jaar’, geeft Aurora meteen toe. ‘Ik weet niet of ik ooit weer zoiets zou doen. Ik betwij­fel dan ook of die master aan de univer­si­teit er ooit gaat komen. Maar aan de andere kant leer ik hier in de praktijk eveneens enorm veel. Ik ben de afgelo­pen jaren al diverse keren in een nieuwe functie gerold. Een onont­gon­nen gebied waarin ik mezelf alles heb moeten aanle­ren. Dat ging meestal goed en daar ben ik best wel een beetje trots op. Op die manier heb ik al diverse produc­ten ontwik­keld, zoals bijvoor­beeld de plaat­sing en promo­tie van social­m­e­dia­be­rich­ten voor onze opdracht­ge­vers. Ik ben gewoon dingen gaan uitpro­be­ren. Ik heb nu een soort wissel­func­tie: ik ben gespe­ci­a­li­seerd in websi­tes en vindbaar­heid en maak deel uit van het marketingteam.’

Persoonlijke ontwikkeling

‘Dat uitpro­be­ren van dingen is echt iets wat kan en mag bij ForYou Media. Ik voelde me daarin vanaf het begin serieus genomen. De lijnen zijn kort en je kunt ieder­een recht­streeks benade­ren als je een goed idee hebt. Je kunt er echt wat van maken als je je inzet. Er wordt gekeken waar je talen­ten liggen en waar je kunt worden ingezet. Daarnaast is het gewoon een fijne werkplek met gezel­lige collega’s. De sfeer is goed. Er is een prima balans tussen hard werken en plezier en dat is echt iets waar ik energie van krijg. Ik hou wel van een beetje dynamiek. Als ik ’s avonds naar huis ga en ik zat lekker in de flow, kon met collega’s sparren en heb opdracht­ge­vers gehol­pen, dan geeft dat een goed gevoel.’

Groei

‘Ik vind het tof dat wij als bedrijf onze opdracht­ge­vers alles op het gebied van marke­ting­com­mu­ni­ca­tie uit handen kunnen nemen. ForYou Media is ernaar­toe aan het groeien dat het nóg grotere opdracht­ge­vers krijgt. Ik zie daarin voor mezelf een rol als product­spe­ci­a­list. Ik ben nu vooral op de achter­grond aanwe­zig, maar begeef al regel­ma­tig meer op de voorgrond. Ik mag me vooral bezig­hou­den met de websi­tes, online vindbaar­heid en alles wat daarbij komt kijken. Daar kunnen we nog super­veel meer mee doen, en daar heb ik nú al zin in! Ik weet zeker dat er nog weer nieuwe kansen op mijn pad komen en die pak ik dan.’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.