LinkedIn: wat heb je eraan voor je marketing?

Wanneer je denkt aan een sociaal netwerk, zullen je gedach­ten snel naar Facebook of Instagram gaan. Misschien dat je een uitstapje maakt naar Twitter of TikTok. Maar LinkedIn zal niet het eerste sociale netwerk zijn waar je bij de marke­ting voor jouw bedrijf aan denkt. Toch kan LinkedIn – mits je het goed aanpakt – voorde­len hebben voor je bedrijf. ForYou Media vertelt in dit blog waarom je LinkedIn niet moet negeren.

Waarom aanwezig zijn op LinkedIn?

Laten we de kaarten maar direct op tafel leggen: LinkedIn is een sociaal netwerk dat vooral voor B2B-bedrij­ven interes­sant is. Het platform is immers vooral gericht op andere bedrij­ven. Maar dat betekent niet dat je het als B2C-onder­ne­mer helemaal links hoeft te laten liggen. Bedrij­ven bestaan immers uit mensen en reken maar dat die mensen ook op LinkedIn zitten. LinkedIn heeft een aantal mogelijk­he­den die ook voor B2C-onder­ne­mers interes­sant zijn.

De voordelen van LinkedIn

Dit zijn de voorde­len van het gebruik van LinkedIn:

  • LinkedIn wordt gezien als een ‘profes­si­o­neel’ platform, waardoor de inhoud op LinkedIn ook profes­si­o­neel overkomt.
  • Het netwerk is bedrijfs­ge­richt. Zo biedt het voor bedrij­ven een unieke kans om persoon­lijke succes­sen te delen, omdat gebrui­kers op LinkedIn persoon­lijke verha­len over bedrij­ven sneller verwach­ten dan bij een netwerk als Facebook.
  • Mensen zijn op LinkedIn de aanwe­zig­heid van adver­ten­ties en promo­tie minder gewend, waardoor deze effec­tie­ver kan werken.
  • B2C-inhoud is nog weinig aanwe­zig. Een gat in de markt: daar kun je gebruik van maken.

Zo verbeter je jouw aanwezigheid op LinkedIn

Er zijn dus genoeg redenen om LinkedIn toch te overwe­gen als platform om je bedrijf op te presen­te­ren. Hoe zorg je voor een goede aanwe­zig­heid op LinkedIn? Wij geven je een eerste zetje in de goede richting.

1. Een professionele bedrijfspagina

De eerste stap is natuur­lijk om een pagina aan te maken voor je bedrijf. Deze pagina kan naast jouw persoon­lijke pagina bestaan. Daarbij krijg je alleen wel direct een hele reeks aan vragen. Je moet direct een beschrij­ving plaat­sen en aller­lei foto’s toevoe­gen. Ons advies is: ga hier echt even voor zitten. Je LinkedIn-profiel is één van je online visite­kaart­jes; zorg er daarom voor dat dit in orde blijft.

LinkedIn heeft een aantal mogelijkheden die ook voor B2C-ondernemers interessant zijn

2. Pas je URL aan

Wanneer je een pagina hebt, plakt LinkedIn er zelf gratis en voor niets een URL aan vast. Deze URL is alleen meestal een wirwar van cijfers en letters, die weinig zegt over je bedrijf. Wanneer je een link deelt naar je bedrijf, wil je juist dat deze link gemak­ke­lijk te herken­nen is. Je kunt de link aanpas­sen in je profiel. Rechts­bo­ven staat, wanneer je ingelogd bent, de optie om je profiel en URL te bewer­ken. Daar kun je het aanpas­sen naar je bedrijfsnaam.

3. Gebruik een herkenbaar profiel

Beelden zeggen meer dan 1.000 woorden. Dat geldt ook voor profie­len op LinkedIn. Je hebt verschil­lende opties om je huisstijl hierin te verwer­ken, zodat het profiel 100% past bij je bedrijf. Begin met je logo als profielfoto, maar vul deze aan met je huisstijl­kleu­ren in de berich­ten en je omslag­foto (de langwer­pige foto die ‘achter’ je profielfoto staat).

4. Deel regelmatig nieuwe berichten

Blijf je pagina updaten met nieuwe berich­ten om te laten zien dat je betrok­ken bent bij je volgers. Heb je al content die je deelt op andere social media, zoals Facebook of je eigen website? Plaats deze dan ook op LinkedIn. Heb je nog geen content? Overweeg dan om deze te maken (of te laten maken). Er zitten veel voorde­len aan het regel­ma­tig delen van nieuwe berichten.

5. Ken je doelgroep

Als onder­ne­mer richt je je waarschijn­lijk al op een bepaalde doelgroep. Op andere social media zitten mensen vooral voor hun enter­tain­ment, maar LinkedIn is een vreemde eend in de bijt. Hierop zitten namelijk mensen die op zoek zijn naar interes­sante, active­rende infor­ma­tie. Mensen zoeken profes­si­o­nele connec­ties met andere mensen en bedrij­ven. Neem dit mee in de content die je plaatst.

Mensen zoeken professionele connecties met andere mensen en bedrijven

6. Deel je successen

LinkedIn is een van de weinige sociale media waar je ongestoord mag opschep­pen. Andere gebrui­kers delen graag hun werk- of bedrijfs­suc­ces­sen, dus waarom jij niet? Het kan andere gebrui­kers en bedrij­ven alleen maar inspi­re­ren om bij jou aan te kloppen voor je produc­ten of diensten.

7. LinkedIn Ads

De berich­ten die je via LinkedIn plaatst, daarmee kun je ook adver­te­ren op LinkedIn. Dit lijkt op het promo­ten van berich­ten via Facebook. Je zorgt er hiermee voor dat mensen die jouw bedrijf nog niet volgen, jouw berich­ten ook te zien krijgen. Je kunt vrij speci­fiek instel­len wie jouw berich­ten te zien krijgen. De berich­ten zijn bijvoor­beeld te filte­ren op locatie, naam, functie en leeftijd. Zo kun je het bereik van jouw berich­ten steeds verder vergroten.

Meer informatie nodig?

Wil je meer weten over hoe jij een knaller van een LinkedIn-profiel kunt samen­stel­len? Of heb je hulp nodig bij andere social media? ForYou Media staat voor je klaar om je hierbij te helpen. Wij zijn de partner in marke­ting- en commu­ni­ca­tie­pro­duc­ten voor onder­ne­mers in gezond­heid, schoon­heid, liefde & leven. Je kunt altijd contact met ons opnemen om even te sparren!

Nóg meer berei­ken met je marke­ting? Kies 1 van de gratis proef­pak­ket­ten. Maak vrijblij­vend kennis met nieuwe mogelijk­he­den. Wat ga jij proberen?

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.