De kracht van social media voor jouw bedrijf

Oh ja, social media, daar ‘ga je dit jaar ook eens een keer iets mee doen’. Maar ja, je weet wat het is met goede voorne­mens… Toch is het beter je social­m­e­dia­be­leid serieus te nemen. Want je trekt klanten niet meer alleen binnen door een mooie etalage of mond-tot-mondre­clame. Social media zorgt ervoor dat je doelgroep als het ware tegen jouw ‘digitale etalage’ aanloopt. En als je dat goed doet, willen ze ook weleens bij jou binnen kijken en iets kopen.

De kracht van social media: Zichtbaarheid 

Waarom is social media zo’n krach­tig instru­ment? Het groot­ste verschil tussen bedrij­ven die wél social media inzet­ten en zij die dat niet doen, is zicht­baar­heid. Met social media kun je mensen berei­ken die niet eens op zoek zijn naar jou. Zoals bijvoor­beeld in een winkel­straat, wanneer iemand een prach­tige etalage ziet en toch besluit maar eens een kijkje te nemen. Maar dan digitaal. 

Kun je dan niet gewoon af met een heel goede website? Nou, nee. Niet helemaal. Want iemand moet actief zoeken naar een product of dienst, en daar dan ook nog zelf een zoekop­dracht voor invoe­ren en uit de resul­ta­ten de beste oplos­sing vinden. Dan pas komt mogelijk jouw bedrijf boven­drij­ven. Maar met social media kom je zélf langs. Je krijgt dus meer zicht­baar­heid zonder dat mensen daar iets voor hoeven te doen.

Hoe bespeel je het algoritme?

Klein maar-tje. Om daadwer­ke­lijk op de kanalen van jouw doelgroep terecht te komen, is het wel heel belang­rijk om struc­tu­reel je social media te blijven updaten. Of om zelf promo­tie­cam­pag­nes in te richten waarbij je je op een speci­fieke doelgroep richt. Of deze activi­tei­ten slagen, heeft voor een groot deel te maken met het algoritme. 

Hoe bespeel je het algoritme? Zoals gezegd heeft dat onder andere te maken met regel­maat. Als jij regel­ma­tig goede content plaatst, is de kans groot dat het algoritme jou bij je doelgroep aanbiedt. Houd je het plaat­sen niet vol? Dan ben je ook zo weer weg. Het is een beetje als zwemmen. Je moet wel blijven trappe­len, anders ben je zo verdwe­nen. Je moet knokken voor je plekje in het algoritme van je doelgroep. Als je dat nu al doet, dan heb je daar op de lange termijn profijt van.

Denk bijvoor­beeld aan de periode vooraf­gaand aan de feest­da­gen. Vaak hét moment om een actie aan te bieden, je doelgroep iets te laten kopen. Als je dan pas begint met posten, heb jij nog geen plekje veroverd en word je dus ook niet gezien. Maar heb jij dan al een jaar gewerkt aan jouw positie door regel­ma­tig te posten, dan zal je ook nu getoond worden aan jouw doelgroep. En dat kan behoor­lijk aantikken!

Social media is als zwemmen: je moet wel volhouden om boven water te blijven

De kracht van social media: Relaties bouwen

Een andere reden waardoor social media zo krach­tig werkt, is dat je met social media iets opbouwt. Door een post kom je in het hoofd van de mensen, mensen gaan jou zien als een expert. Dat helpt enorm op de lange termijn. Boven­dien kun je hiermee een relatie onder­hou­den met de klanten die je al hebt.

Trends en ontwikkelingen

Goed, social media staat op je to-do-lijstje. Let dan ook op de volgende trends en ontwik­ke­lin­gen voor komend jaar: 

  • Bewegend beeld: denk aan snippets, bewegende elemen­ten. Dat kan al gaan om een bewegende letter. Zolang een beeld maar goed scroll­baar blijft.
  • Populaire platforms: Facebook staat nog altijd boven­aan, maar TikTok en Instagram groeien enorm, ook voor bedrij­ven (volgens het onder­zoek van NewCom). Bij de keuze voor een platform is het wel belang­rijk dat het kanaal aansluit op jouw type bedrijf.

Écht iets doen met social media

Nu echt iets doen met social media? De beste tip is hulp inscha­ke­len. Want natuur­lijk houd jij je het liefst bezig met je core business. Plan daarom eens een advies­ge­sprek in. Marke­ting is zo ongeloof­lijk breed, in een gesprek kun je je gedach­ten ophel­de­ren. Waar wil je naartoe? Wat is er al? Wat zijn de mogelijk­he­den? We helpen je graag verder.

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.