Dus dít doet een contentmarketeer!

Content. Marke­teer. Het is lang niet voor ieder­een helder wat die twee woorden beteke­nen, laat staan wanneer je ze aan elkaar plakt. Wat doet een content­mar­ke­teer en waarom kan deze cruci­aal zijn voor de groei van jouw bedrijf? Sabine Postma vertelt over haar (plezier voor haar) werk als contentmarketeer.

Wat doet een contentmarketeer op een dag?

‘Kort gezegd verspreid ik content op social­m­e­dia­ka­na­len. Daarom houd ik me constant bezig met social media. Zo ben ik bezig met het inplan­nen van tijdlijn­be­rich­ten, het verzin­nen van passende hasht­ags, instel­len, analy­se­ren en rappor­te­ren van campag­nes… Zodoende heb ik ook heel veel klanten­con­tact, want samen kijken we naar de resul­ta­ten. Zien we nieuwe ontwik­ke­lin­gen in je business en in de markt? Dan leggen we de data ernaast om samen tot een nieuw marke­ting­plan te komen.’

Up-to-date blijven

‘Daarnaast doe ik mijn best om mijn kennis zo up-to-date mogelijk te houden. Social media draait super­snel. Ik houd alles in de gaten, kleine en grote veran­de­rin­gen, want die kunnen veel impact hebben op de keuzes die je in je social media maakt. Vervol­gens denk ik na over hoe we dit kunnen toepas­sen voor opdracht­ge­vers en voor onszelf.’

Social media draait supersnel, ik houd alles in de gaten’

Wat voegt een contentmarketeer toe voor een bedrijf?

‘Natuur­lijk kan iemand zelf dingen plaat­sen op social media. Maar het eerste wat ik vaak moet ophel­de­ren is dat er een verschil bestaat tussen de tijdlijn en een campagne! Daarnaast vinden mensen het heel vaak ook gewoon moeilijk om de creati­vi­teit te vinden om te beden­ken wat ze op hun social­m­e­dia­plat­forms moeten zetten. Heel vaak plaat­sen ze daarom alleen maar acties, dan drie maanden niets en dan weer een actie. Dat snap ik best, maar is natuur­lijk niet effec­tief. Als content­mar­ke­teer denk ik hierover mee.’

‘En heel veel mensen weten ook niet goed meer hoe het werkt. Omdat social media continu dooront­wik­ke­len, natuur­lijk. Er zijn heel veel veran­de­rin­gen. In hoe het eruit­ziet, hoe het werkt, wat wel en niet effec­tief is… Soms is daarom de basis al niet meer duide­lijk. Dan krijg ik vragen als: ik kom niet meer in mijn Facebook, help? of: hoe zie ik eigen­lijk wat ik heb gepost? Daar kan ik natuur­lijk bij helpen en over adviseren.’

‘Daarnaast kijken heel veel mensen niet naar de statis­tie­ken. Ze gooien iets op social media, maar wat een post heeft gedaan qua bereik zien ze vaak niet. En dat is zonde! Want die statis­tie­ken kunnen je zoveel vertel­len. Zo denken mensen vaak dat het bij een post draait om hoeveel likes ze krijgen. Maar in veel geval­len is dat niet zo. De klanten­bin­ding zit hem in het bereik, niet in de likes (die boven­dien per ongeluk gegeven kunnen zijn). Maar als je dat niet weet, je hebt geen idee van die bereik­cij­fers en ziet alleen maar een paar duimpjes, ja dan valt het voor jouw gevoel natuur­lijk best tegen. Terwijl je post het misschien eigen­lijk heel goed heeft gedaan!’

‘Als je weet waar en hoe je die data kunt lezen, kun je het gebrui­ken om je online marke­ting op voort te bordu­ren. Daar help ik bij. Want wanneer je de cijfers goed in beeld hebt, kun je daarop sturen. Als marke­teer bieden de statis­tie­ken een heel fijn overzicht om een plan mee te kunnen maken.’

Hoe maakt een contentmarketeer de opdrachtgever blij?

‘Vaak vertel­len opdracht­ge­vers me dat ze het zo leuk vinden om in hun kring of van mensen in hun doelgroep te horen dat hun socials gezien worden. Als we een campagne inzet­ten op naams­be­kend­heid, merken opdracht­ge­vers dat vaak ook echt heel goed zelf. En vaak hoor ik terug dat opdracht­ge­vers het fijn vinden dat ze opeens meer zicht­baar zijn. Voor mij is het dan ook een uitda­ging om cijfers, dat data-achtige, te kunnen omzet­ten naar duide­lijke doelen en resul­ta­ten. Het is daarmee eigen­lijk heel mense­lijk werk. Want wat willen mensen zien? Wat wil een doelgroep weten? En hoe kan ik het doel van een opdracht­ge­ver zo goed mogelijk helpen berei­ken? Daar word ik blij van!’

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.