Social media marketing uitbesteden: een goed idee?

Je weet het wel: social media is belang­rijk voor een modern bedrijf. Maar hoe weet je nu wat goede social­m­e­dia­be­rich­ten zijn? En waar haal je in vredes­naam de tijd vandaan om het ook nog daadwer­ke­lijk te doen? Logisch dat social media marke­ting uitbe­ste­den je een goed idee lijkt.

Wat is social media marketing eigenlijk precies?

Het overgrote deel van de mensen doet weleens iets op social media. Een berichtje op Facebook, scrol­len op Instagram of af en toe een post op LinkedIn. Maar dat is nog niet hetzelfde als het voeren van social media marke­ting. Social media marke­ting is een vorm van marke­ting waarbij heel bewust een of meerdere social­m­e­dia­ka­na­len worden ingezet. Daarbij analy­seer je de doelstel­lin­gen, kosten, doelgroe­pen en resul­ta­ten, om de marke­ting daar vervol­gens mee te verbeteren.

Jouw digitale etalage 

Wist je dat zo’n 86% van de Neder­lan­ders een of meerdere social­m­e­dia­ka­na­len heeft? Dat betekent dat ook jouw klanten een (groot) deel van hun tijd in de digitale wereld doorbren­gen. Je trekt klanten niet meer alleen binnen door een mooie etalage, recla­me­bord of aanplak­bil­jet. Social media marke­ting zorgt ervoor dat je klant als het ware tegen jouw ‘digitale etalage’ aanloopt. En als je dat goed doet, misschien wel meerdere keren, wil de klant ook weleens bij jou binnen kijken en iets kopen.

’95% van de Neder­lan­ders heeft een of meerdere social­m­e­dia­ka­na­len’

Waarom is social media uitbesteden een goed idee?

Maar het is nog lang niet zo gemak­ke­lijk om jouw bedrijf online zicht­baar, vindbaar, herken­baar en aantrek­ke­lijk te presen­te­ren. Goede social media marke­ting is een proces van de lange adem, goede analyse en regel­ma­tige bijstu­ring. Social media marke­ting uitbe­ste­den is daarom vaak een goed idee. Op die manier hoef je niet zelf alle trucjes onder de knie te krijgen.

Voordelen social media marketing uitbesteden 

Er zijn verschil­lende voorde­len van social media marke­ting uitbe­ste­den. Denk bijvoor­beeld aan:

  • Een herken­bare, profes­si­o­nele stijl in taal en beeld in al jouw posts
  • Een duide­lijke strate­gie en opbouw in jouw marketing 
  • Regel­ma­tige posts, wat onder meer jouw zicht­baar­heid vergroot
  • Duide­lijke analy­ses, waardoor je beter weet wat in jouw doelgroep speelt
  • Gemak, ontzor­ging, advies

Eens sparren?

Tijd of zin maken om je te verdie­pen in social media, dat is niet voor ieder­een wegge­legd. Of misschien wil je wel, maar weet je niet waar je moet begin­nen. Als jij social media marke­ting uitbe­ste­den een goed idee vindt, een frisse blik of advies wil, dan ben je bij ForYou Media aan het juiste adres. Wij zijn een social media bureau in Gronin­gen en willen graag met je sparren over slimme marke­tingstap­pen. Neem nu contact op voor een advies­ge­sprek.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.