Feiten en fabels over het opbouwen van een vaste klantenkring

Als je geld en tijd inves­teert in een product, is het begrij­pe­lijk dat je wilt dat zoveel mogelijk mensen ervan profi­te­ren. Je staat te popelen om het aan de man te brengen. Maar hoe zorg je ervoor dat je een zo groot mogelijke klanten­kring opbouwt? Wat moet je wel doen en wat moet je juist vermij­den? We delen graag wat inzich­ten met je!

Feiten en fabels over het opbouwen van een vaste klantenkring

Als je geld en tijd inves­teert in een product, is het begrij­pe­lijk dat je wilt dat zoveel mogelijk mensen ervan profi­te­ren. Je staat te popelen om het aan de man te brengen. Maar hoe zorg je ervoor dat je een zo groot mogelijke klanten­kring opbouwt? Wat moet je wel doen en wat moet je juist vermij­den? We delen graag wat inzich­ten met je!

Feit: bepaal je identiteit

Voor je wilt werken aan marke­ting en zo je klanten­kring wilt vergro­ten, kun je het beste eerst een kijkje in de spiegel kijken. Wat wil jij als onder­ne­mer uitdra­gen? Wat zijn redenen voor poten­ti­ële klanten om jouw product te kopen? Waarschijn­lijk heb je dit allemaal al bedacht en op papier staan. Het is nu zaak om dit naar de klant te verta­len. Op welke manier kun jij de klant aanspre­ken? Waarom moet de klant bij jou zijn, en niet een ander? Een manier om dit te bepalen en vast te leggen, is bijvoor­beeld met een merkpas­poort. Hier staat in hoe jij jouw bedrijf onder­schei­dend in de markt kunt zetten.

Feit: bepaal je identiteit 

Voordat je begint met het uitbrei­den van je klanten­kring en marke­ting­in­span­nin­gen, is het belang­rijk dat de basis van je bedrijf stevig staat. Je moet immers iets hebben om te commu­ni­ce­ren. Wat zijn de redenen voor poten­ti­ële klanten om jouw product te kopen? Waarschijn­lijk heb je hier al over nagedacht, maar nu is het tijd om dit naar de klant te verta­len. Een manier om dit vast te leggen, is bijvoor­beeld met een merkpas­poort. Hierin beschrijf je wat jouw bedrijf uniek maakt en hoe je jezelf positi­o­neert in de markt.

Fabel: zichtbaarheid zorgt direct voor nieuwe klanten

Als je inves­teert in flyers, online recla­me­cam­pag­nes of een vermel­ding in een tijdschrift, hoop je misschien dat de telefoon meteen roodgloei­end staat. Helaas is dat zelden het geval. Maar dat betekent niet dat je inspan­nin­gen voor niets zijn geweest! Integen­deel! Mensen hebben gemid­deld zeven tot negen contact­mo­men­ten nodig voordat ze overwe­gen om jouw product aan te schaf­fen. Denk maar eens aan je eigen ervarin­gen tijdens het online winke­len. Je neigt toch naar winkels die je al kent of waar je eerder iets hebt gekocht. Geef je klanten de tijd om je te leren kennen. De klanten zullen vanzelf volgen.

Fictie: je moet overal zichtbaar zijn

Zicht­baar­heid is belang­rijk, maar betekent dit dat je overal aanwe­zig moet zijn? Als je zicht­baar bent op Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, op flyers en in tijdschrif­ten, op de radio, televi­sie en billboards, dan hebben mensen immers snel die zeven tot negen contact­mo­men­ten te pakken! Helaas werkt het niet zo simpel. Dit brengt ons bij het volgende punt.

Feit: focus je doelgroep

Als je klanten wilt aantrek­ken, moet je zelf de eerste stap zetten. Door overal zicht­baar te zijn, besteed je tijd en moeite aan het berei­ken van mensen die nooit jouw product zullen kopen.

Fabel: ongevraagd advies is ongewild

Klanten waarde­ren het vaak als je ongevraagd advies geeft, ongeacht hoe verve­lend of opdrin­ge­rig het soms kan voelen. Door met ze mee te denken, profi­leer je jezelf als een autori­teit in jouw vakge­bied en laat je zien dat je kennis hebt van wat je doet. Ben je benieuwd naar meer manie­ren waarop je je klanten kunt berei­ken? We kijken graag met je mee en nemen je graag wat taken uit handen! Neem contact op voor meer informatie!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.