Laat je communicatie als muziek klinken: ontwikkel je merktaal

Je herkent ze direct aan de manier waarop de gitaar speelt, de drums klinken, de bas snort. Je hoeft alleen maar de tekst te lezen en je weet dat het de Rolling Stones, Pink Floyd of Fleet­wood Mac zijn. Sommige arties­ten zijn direct herken­baar aan hun geluid. Als jouw merktaal, je tone of voice, zo herken­baar is dat de lezer deze direct associ­eert met jouw merk, dan weet je dat je iets goed hebt gedaan.

Laat je communicatie als muziek klinken: ontwikkel je merktaal

Je herkent ze direct aan de manier waarop de gitaar speelt, de drums klinken, de bas snort. Je hoeft alleen maar de tekst te lezen en je weet dat het de Rolling Stones, Pink Floyd of Fleet­wood Mac zijn. Sommige arties­ten zijn direct herken­baar aan hun geluid. Als jouw merktaal, je tone of voice, zo herken­baar is dat de lezer deze direct associ­eert met jouw merk, dan weet je dat je iets goed hebt gedaan.

Even oefenen

Een geluid moet je natuur­lijk ontwik­ke­len. Je merktaal loopt, als je het goed doet, paral­lel aan je huisstijl. Wanneer je consis­ten­tie hanteert in je commu­ni­ca­tie, zorg je voor een herken­baar taalge­bruik. Hou dit dicht bij jezelf. Natuur­lijk moet je spreek­taal probe­ren te vermij­den, maar gebruik ook geen taal die voor jou onnatuur­lijk aanvoelt, want de kans is groot dat het dan ook niet bij je doelgroep past. Spreek de taal van de klant, wordt er wel eens gezegd.

Catchy

Oké, je merktaal is dus geslaagd als deze herken­baar is, maar hij moet natuur­lijk ook pakkend zijn. Je wilt herkend worden doordat je merktaal prettig leesbaar is, niet omdat hij langdra­dig, wollig of onnodig ingewik­keld is. Een merktaal werkt niet alleen naar de buiten­we­reld toe, maar ook intern.

Houd het herkenbaar

Wat omvat een merktaal precies? Het betekent niet dat je continu dezelfde woorden moet gebrui­ken, hoewel dat wel een onder­deel kan zijn. Het gaat bijvoor­beeld om je toon en stijl, hoe je een klant aanspreekt. Met een huisstijl is dit eenvou­dig: de kleuren die je gebruikt, de vormen en fotogra­fie maken een merk zeer herkenbaar.

Trek ‘m door

Als je merktaal bepaald is, is het belang­rijk om deze overal door te voeren. Dat betekent op alle commu­ni­ca­tie­ka­na­len, of je nu iets plaatst op je website of onder een nieuwe social media post.

Maak communicatie makkelijk

Als je er zeker van wilt zijn dat je commu­ni­ca­tie overal consis­tent is, kan het verstan­dig zijn om dit uit te beste­den. Bij ForYou Media begrij­pen we hoe belang­rijk een sterke merktaal is. We helpen je graag bij het ontwik­ke­len en imple­men­te­ren van een merktaal die perfect past bij jouw bedrijf. Neem vandaag nog contact met ons op en laat je commu­ni­ca­tie als muziek klinken!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.