Communicatiebureau Groningen

Je zoekt een commu­ni­ca­tie­bu­reau in Gronin­gen. Logisch. Er gaat niets boven Gronin­gen. 
Maar vooral omdat je snel en persoon­lijk wilt kunnen schake­len in je communicatie.

Hoe je bedrijf communiceert

Commu­ni­ca­tie is waar alles om draait. Commu­ni­ca­tie verbindt mensen. En wanneer je dit niet op orde hebt, tja, dan word je niet goed begre­pen. Althans, niet zoals jij het graag zou willen. Dit geldt ook voor bedrij­ven: als jouw bedrijf niet op de juiste manier commu­ni­ceert, wordt het bijvoor­beeld niet opgemerkt door poten­ti­ële klanten, of niet op de gewenste manier opgemerkt. Dat wil je natuur­lijk niet. Je wilt op de juiste manier onder de aandacht komen én blijven bij je (poten­ti­ële) klanten. Nu is het logisch dat je niet precies weet hoe je dat voor elkaar krijgt en dat je daar hulp bij kunt gebrui­ken. Ieder z’n vak, nietwaar? Het inscha­ke­len van een commu­ni­ca­tie­bu­reau is dan essen­ti­eel. Zo’n bureau kan ervoor zorgen dat de commu­ni­ca­tie van jouw bedrijf in orde is, zodat jij geen kostbare tijd verspilt en je kunt (blijven) concen­tre­ren op datgene waar je zelf het beste in bent: ondernemen!

Nuchter communicatiebureau Groningen

Je bent niet voor niets op zoek naar een commu­ni­ca­tie­bu­reau in Gronin­gen. Daar heb je goede redenen voor. We zijn niet alleen een betrouw­baar bureau dat altijd voor je klaarstaat. Je weet ook wat je als bonus van ons kunt verwach­ten: noorde­lijke nuchter­heid! Hierdoor ben je ervan verze­kerd dat je bij ons niet te veel betaalt voor de diensten die wij leveren. Dat klinkt logisch, maar dat is lang niet altijd het geval. Ga maar na: hoe vaak komt het niet voor dat je een hoog bedrag betaalt puur voor het merk waarmee je in zee bent gegaan? Waarbij je achteraf denkt: ‘Nou, dit had ik eigen­lijk veel slimmer kunnen aanpak­ken’? Ons commu­ni­ca­tie­bu­reau Gronin­gen zorgt ervoor dat je waar voor je geld krijgt. 

Waarom kiezen voor ons?

Eén aanspreek­punt voor inspi­ra­tie, creatie en versprei­ding
Constante kwali­teit door je eigen team van speci­a­lis­ten
Resul­taat­ge­dre­ven, proac­tieve en meeden­kende partners
Herbruik­bare content voor print, online, social en e‑mail

Communicatie op topniveau

Door onze persoon­lijke aanpak, en onze onnavolg­bare hande­lings­snel­heid, ben je ervan verze­kerd dat we jouw bedrijf presen­te­ren op topni­veau. In alles wat we doen staat jouw bedrijf centraal. We schrij­ven teksten die perfect aanslui­ten op jouw behoef­ten. We commu­ni­ce­ren met beelden die zorgen voor stopkracht. We zorgen ervoor dat je onder de aandacht komt én blijft bij je doelgroep(en). We zetten die commu­ni­ca­tie­mid­de­len in die werken voor jouw bedrijf. Dit alles doen we natuur­lijk in overleg met jou. Samen zorgen we ervoor dat er wordt gecom­mu­ni­ceerd zoals commu­ni­ca­tie bedoeld is.

Persoonlijk gesprek over jouw communicatie

Wil je meer weten over ons en onze aanpak? Natuur­lijk kun je ons dan bellen of mailen. Maar we nodigen je ook graag uit voor een persoon­lijk gesprek bij ons op kantoor. Waarom zou je zo’n gesprek willen? Nou, omdat we je dan op een net iets meer persoon­lijke manier te woord kunnen staan. En we kunnen onze mogelijk­he­den en produc­ten laten zien én er enthou­si­ast over vertel­len! Want we geloven in wat we doen en we geloven erin dat wij ook jou kunnen helpen om (grotere) succes­sen te halen met je bedrijf. Het kopje koffie (of thee) is alvast gratis, net als de parkeer­plaats bij ons kantoor. Er is altijd een plekje voor je vrij.

Contact

We zijn geves­tigd aan de Schweitzer­laan 21, in het zuiden van de stad Gronin­gen, vlak bij het Martini Zieken­huis. Laat je even weten wanneer je wilt langs­ko­men om jouw wensen te bespre­ken? We zien en spreken je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.