Een blog laten schrijven: kosten hoog?

Het plaat­sen van blogar­ti­ke­len op je website is nuttig. Maar het kan zijn dat je geen tijd hebt om blogar­ti­ke­len te schrij­ven, of dat je geen zin hebt om je hiermee bezig te houden. Dan is het wellicht een goed idee om dat uit te beste­den aan profes­si­o­nals! Ook al brengt een blog laten schrij­ven kosten met zich mee, je zult veel plezier hebben van de voordelen. 

Waarom blogartikelen?

Waarom zou je als onder­ne­mer derge­lijke artike­len op je website willen hebben? Daar zijn meerdere goede redenen voor. Ten eerste zijn blogar­ti­ke­len een mooie toevoe­ging voor je site. Vaste bezoe­kers en klanten zien dan namelijk op regel­ma­tige basis een nieuw en lezens­waar­dig artikel. En ook krijgen poten­ti­ële klanten die jou nog niet kennen, door het lezen van deze artike­len een positief beeld van zowel jouw bedrijf als van jou als ondernemer. 

Autoriteit uitstralen

Doordat je in een blogar­ti­kel je kennis kunt delen, word je gezien als een autori­teit op jouw vakge­bied. Daarmee vergroot je de kans dat poten­ti­ële klanten bij jou zullen aanklop­pen wanneer de exper­tise (of de produc­ten) zoeken die jij biedt. Hiermee zet je dus concur­ren­ten op achter­stand die geen blog op hun site hebben staan, of die niet regel­ma­tig een nieuwe artikel op hun site zetten, want die geven een minder goede indruk dan jijzelf.

Hoger in Google 

Er zijn echter meer redenen om blogar­ti­ke­len op te nemen op je site. Een belang­rijke reden, is dat sites waarin blogs zijn opgeno­men hoger in Google komen. Deze zoekma­chine hecht namelijk veel waarde aan websi­tes waarbij op regel­ma­tige basis nieuwe content wordt geplaatst. Heb je dus een site waar je na het bouwen ervan één keer ooit wat aan hebt gedaan en waar je daarna niet meer naar omgeke­ken hebt, dan wordt je vindbaar­heid (en daarmee ook je zicht­baar­heid als bedrijf) minder, omdat er concur­ren­ten zijn die wél het belang inzien van het regel­ma­tig plaat­sen van nieuwe content.

Potentiële nieuwe klanten 

Natuur­lijk wil je dat jouw bedrijf ook zo hoog mogelijk staat bij de zoekre­sul­ta­ten. Wanneer je onder­ne­ming hoger in de zoekre­sul­ta­ten­lijst staat, is de kans groter dat meer poten­ti­ële klanten jouw website zullen bezoe­ken, wat vervol­gens de kans groter maakt dat die gebruik zullen maken van jouw dienst(en) of jouw product(en) zullen aanschaf­fen. Het regel­ma­tig plaat­sen van blogar­ti­ke­len zorgt er daarmee indirect voor dat het succes van jouw bedrijf nog groter kan worden!

Een goed blogar­ti­kel moet aan een aantal voorwaar­den voldoen

Aantrekkelijke teksten

Nu is het overi­gens niet zo dat elke tekst die je op jouw site zet kan zorgen voor een maximaal effect. Het is namelijk zo dat een goed blogar­ti­kel aan een aantal voorwaar­den moet voldoen. De tekst mag bijvoor­beeld niet te lang zijn, maar moet wel aantrek­ke­lijk zijn voor de lezer. Zo zijn er nog meer eisen aan een goede blogtekst.

Zelf schrijven of niet? 

Nu kunnen we het ons voorstel­len dat je het zelf schrij­ven van blogar­ti­ke­len lastig vindt. Dat is helemaal niet gek, want we zijn tenslotte niet allemaal volleerde schrij­vers. Je moet er ook echt even voor gaan zitten, en het is goed mogelijk dat je daar geen tijd voor hebt. Je hebt het immers al druk genoeg met je werk. En je moet er ook maar zin in hebben om op regel­ma­tige basis artike­len te schrij­ven… En mogelijk is het laten schrij­ven van blogar­ti­ke­len door iemand in je omgeving waarschijn­lijk ook geen optie. 

Blog laten schrijven: kosten

Maar we hebben goed nieuws voor je: je kunt blogar­ti­ke­len laten schrij­ven door ons! En ook al brengt een blog laten schrij­ven kosten met zich mee, je weet dan wel zeker dat het goed gebeurt! Wij hebben namelijk tekst­schrij­vers die weten hoe een goede blogtekst eruit­ziet. We kunnen je tevens helpen met het plaat­sen van de artike­len op je site, zodat die maximaal gaan werken voor jou. We bieden hiervoor aantrek­ke­lijke abonne­men­ten. De kosten van een blog laten schrij­ven zijn daarmee geen reden voor zorgen.

Contact

Het is dus zo dat een blog laten schrij­ven kosten met zich meebrengt, maar die moet je wegzet­ten tegen de voorde­len die je krijgt. Wil je meer weten? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.