Hoger in Google komen: hoe doe je dat?

Eén van de manie­ren om meer klanten of cliën­ten te trekken, is door je website optimaal te laten werken voor jouw onder­ne­ming. Die moet aantrek­ke­lijk zijn en datgene laten zien wat je poten­ti­ële nieuwe klanten zoeken. Dan is het ook handig dat je site goed gevon­den wordt door deze perso­nen. Hoe kom je hoger in Google?

Hoger in Google komen: waarom eigenlijk?

Als iemand geïnte­res­seerd is in de produc­ten of diensten die jij aanbiedt, maar jou nog niet kent, zoekt die persoon op inter­net. Logisch; zo zou je het zelf ook doen wanneer je naar iets op zoek bent. Maar je herkent vast ook wel het volgende: je gaat op Google niet pagina na pagina bij langs om een onder­ne­ming te vinden die biedt wat jij zoekt. Nee, je beperkt je tot de onder­ne­min­gen die het meest boven­aan in Google staan. 

Hoe kom je bovenaan in Google?

Het is dus logisch dat je wil dat je eigen onder­ne­ming ook hoog in de zoekre­sul­ta­ten­lijst staat. Maar hoe kun je hoger in Google komen? Dat heeft met aller­lei facto­ren te maken. Google gebruikt bepaalde algorit­mes waardoor sommige websi­tes beter scoren dan andere. Maar het is goed mogelijk om websi­tes, dus ook jouw website, zodanig te optima­li­se­ren dat die hoger gewaar­deerd wordt in de zoekresultatenlijst.

De juiste content 

Eén zo’n aspect is de juiste content, in de vorm van teksten en beelden. Wat de teksten betreft: die dient een bepaald aantal woorden te hebben, moet niet te moeilijk zijn en heeft, als het even kan, korte alinea’s met tussen­kop­pen. En het helpt als teksten binnen je site naar elkaar linken, en als sommige teksten linken naar webpagina’s buiten je eigen site. Wat beelden betreft: het helpt als je website veel foto’s en eventu­eel filmpjes bevat.

Google waardeert nieuwe content op je website

Blog

Nog een aanra­der: een blog. Google waardeert het wanneer er regel­ma­tig nieuwe content op een site verschijnt. Zorg er dus voor dat jouw site ook een blog heeft. Voor jou snijdt het mes aan twee kanten, want een blog heeft ook een nuttige functie. Je houdt er namelijk binding met je klanten mee, doordat je in een blog aller­lei infor­ma­tie over (onder­de­len van) je bedrijf of jezelf kwijt kunt.

Geoptimaliseerd voor SEO

Zorg er ook voor dat je webpagina’s en blogs SEO-technisch goed ingericht zijn. Dat houdt in dat deze webpagina’s bepaalde zoekwoor­den bevat­ten waardoor jouw poten­ti­ële nieuwe klanten op zo’n pagina terecht­ko­men wanneer ze op dat zoekwoord zoeken. Op die manier komen jouw pagina’s hoger in Google dan die van jouw concurrenten.

Kennis

We kunnen ons voorstel­len dat je het lastig vindt om hier zelf mee aan de slag te gaan. Dat is ook niet gek: het vereist bepaalde kennis om ervoor te zorgen dat je boven­aan in Google komt. En hoe kom je tot optimaal geschre­ven teksten en passend beeld­ma­te­ri­aal voor je site? En waar haal je de tijd vandaan om goede blogs te schrij­ven? Dit zijn allemaal zaken waar je mogelijk hulp bij kunt gebruiken.

Wij kunnen je helpen

Het goede nieuws: wij kunnen je helpen bij alle onder­de­len om van jouw website een succes te maken. Zo kunnen wij een zoekwoor­den­on­der­zoek doen om te kijken waar bezoe­kers van jouw website naar op zoek waren. Zo krijg je inzich­ten in je website en je publiek, en kunnen we daarop inspe­len door aanpas­sin­gen te doen. Verder kunnen we webtek­sten maken waardoor je hoger in Google komt. En als je dat wilt, kunnen we ook, met jouw input, blogar­ti­ke­len voor je schrij­ven. Natuur­lijk zoeken we er ook de juiste beelden bij. Eventu­eel kunnen we een fotograaf laten langskomen.

Focus op je werk 

Wanneer je samen­wer­ken met ons, kun je je blijven concen­tre­ren op datgene waar je goed in bent, en ben je geen tijd kwijt aan iets waarvan je weet dat het belang­rijk is, maar waar je eigen­lijk geen tijd voor hebt of waar je niet de juiste kennis voor hebt.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.