Tips voor het maken van een contentstrategie

Zo nu en dan een post, wanneer je er tijd voor hebt een blog op je website… Dat je iets plaatst is natuur­lijk al heel wat, maar het geheim voor goede content is conse­quente content. En dat, dat doe je met een content­stra­te­gie. Maar wat houdt dat in  en hoe haal je alles eruit wat erin zit? In dit blog alles over de content­stra­te­gie voor jouw bedrijf! 

Tips voor het maken van een contentstrategie

Zo nu en dan een post, wanneer je er tijd voor hebt een blog op je website… Dat je iets plaatst is natuur­lijk al heel wat, maar het geheim voor goede content is conse­quente content. En dat, dat doe je met een content­stra­te­gie. Maar wat houdt dat in  en hoe haal je alles eruit wat erin zit? In dit blog alles over de content­stra­te­gie voor jouw bedrijf! 

De contentstrategie uitgelegd

Voordat je ook maar een woord op papier zet, moet je eerst begrij­pen voor wie je maakt wat je maakt. Dus, wat is je doelgroep. Hierbij kunnen je rekening houden met verschil­lende factoren:

  • Leeftijd
  • Gender
  • Interes­ses
  • Woonplaats
  • Oplei­ding en beroep
  • Relatie­sta­tus

Veel social media platforms geven je ook al een idee van de doelgroep die jouw posts bekijkt, mits je een zakelijk account hebt. Hierdoor hoef je niet vanaf 0 te werken. Ken je je doelgroep, dan kun je je gaan verdie­pen in wat hun aanspreekt. Een tool als ChatGPT kan je hier goed bij helpen. Bijvoor­beeld: ‘Ik heb een nagel­stu­dio. Wat kan ik het beste op social media plaat­sen om een doelgroep van vrouwen tussen 20–35 aan te spreken, die belang kunnen hebben bij mijn servi­ces?’ Vervol­gens voorziet de appli­ca­tie je met advie­zen, in dit geval: tutorialvideo’s, een kijkje achter de scher­men, nagel­ver­zor­gings­tips en ‘voor’- en ‘na’-foto’s. Geen slecht idee, Chat!

Hou het divers

Wat in boven­staande voorbeeld ook al naar voren komt is het belang van diverse content. Juist als je merkt dat een speci­fieke stroom aan content goed ontvan­gen wordt, kun je dit goed afwis­se­len met andere content om je kanalen interes­sant en, daar is ‘ie weer, engaging te houden. Doe je dit een tijdje, dat weet je wat wel en niet werkt en kun je je strate­gie hierop aanpas­sen. Ook kun je kijken welke kanalen het best passen. Voor een oudere doelgroep is Facebook heel geschikt, terwijl jonge­ren meer tijd op Instagram en TikTok besteden.

Consistency is key

Het conse­quent plaat­sen van content van goede kwali­teit toont je deskun­dig­heid en zorgt ervoor dat je publiek betrok­ken blijft, met als gevolg dat ze sneller over gaan tot het boeken van een afspraak of het kopen van je product. Maar hoe zorg je voor conse­quen­tie? Een planning is de makke­lijk­ste manier om jezelf verant­woor­de­lijk te houden. Maak een schema met wat je wil plaat­sen en wanneer. Bij veel social media platforms kun je ook posts vooruit­plan­nen. Door een stukje vooruit te werken hoef je er vervol­gens een poos niet naar om te kijken. Makkelijk! 

Maak content makkelijk 

Content maken en uitbren­gen hoeft niet moeilijk te zijn, maar als je er veel tijd aan kwijt bent, het niet leuk vindt om te doen of het gevoel hebt dat je er weinig uithaalt, dan kun je er aardig tegenop zien. In dat geval kun je overwe­gen om het uit te beste­den. Deze opdracht­ge­vers gingen je al voor! 

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.