Engaging content: blogs schrijven die aanspreken

Het is een hele uitda­ging om blogs te schrij­ven die klikken met je doelgroep. Zelfs voor onze redac­teu­ren is de blinkende cursor soms een doorn in het oog. Eenmaal geplaatst is er met de blog maar weinig inter­ac­tie en heb je eigen­lijk geen idee of het blog goed ontvan­gen wordt. Misschien zit je blog goed in elkaar, maar mist het die je ne sais quoi. Het geheime ingre­di­ënt van je marke­ting is de engage­ment. Wat is dit en waarom werkt het? 

Meer dan inhoud

Wanneer je je in de wereld van online marke­ting begeeft, kun je er niet omheen: content. Je moet content maken, content leveren… Letter­lijk vertaald is content ‘inhoud’. Vulling, dus. Maar met gewoon wat ‘vulling’ kom je in de online wereld niet weg: dat geeft je geen resul­ta­ten. Waar het om draait is content die weet te inspi­re­ren, te active­ren. Meer dan vulling, je wilt dat mensen je content lezen en er iets mee doen. 

Berichten die aanspreken 

Het verschil tussen content en engaging content is dat het één gewoon… bestaat, terwijl de ander iets teweeg weet te brengen. Engaging content spreekt de lezer aan en zorgt ervoor dat ze vervolgstap­pen gaan onder­ne­men. Dit hoeft niet direct een aankoop te zijn. Soms is het een gevoel dat iemand aan je berich­ten overhoudt. Soms is het een reactie, soms een follow. Gebeurt dat, dan weet je dat je content effec­tief is! 

Het geheime ingrediënt van online marketing is engagement

Teksten met emotie schrijven 

Oké, dus het moet engaging zijn… En nu? Tenslotte, het blijven letters met af en toe een plaatje. Deze moet interes­se­ren, maar ook behap­baar zijn en óók toegan­ke­lijk. Hoe kun je iemand in een paar woorden laten lachen, laten huilen, laten voelen? De beste schrij­vers kunnen dit zelfs in slechts een aantal woorden. Ernest Heming­way schreef het relatief bekende ‘Te koop: babyschoen­tjes, nooit gedra­gen’. OefNu hoeven we niet allemaal het niveau van Heming­way te berei­ken, maar het laat wel zien dat een kort berichtje of een blogar­ti­kel genoeg ruimte biedt om iets met je emoties te doen.

Vertel jouw verhaal 

Het belang­rijk­ste bij het schrij­ven van blogs is dat je het dicht bij jezelf houdt. Natuur­lijk, correcte taal en een leesbare struc­tuur is belang­rijk, maar wat veruit als belang­rijk­ste factor je blog draagt is het verhaal. Deze moet passen bij jouw bedrijf, bij wat je wil vertel­len. Maar niet ieder­een is een verha­len­ver­tel­ler. Misschien kost het je heel veel tijd. Of vind je het gewoon echt niet leuk. Dit lees je terug in de tekst, hoe hard je je best ook doet. Bij ForYou Media werkt een gedre­ven team aan schrij­vers, redac­teurs, verha­len­ver­tel­lers – hoe je ze ook wilt noemen. Een ervan heeft speci­aal voor jou dit blog getypt. Als je tot zover gelezen hebt, doen we duide­lijk iets goed 😉 Laat jij je blogs door ons schrijven?

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.