3 tips voor persoonlijkheid in je marketingstrategie!

Marke­ting’ is voor veel onder­ne­mers een abstract begrip. Ze weten dan ook niet goed waar te begin­nen, of hebben niet de tijd of creati­vi­teit om echt wat moois van hun marke­ting te maken. Maar wat is nou de échte kern van goede marke­ting? Dat zit hem in het toevoe­gen van persoon­lijk­heid aan je marke­ting, zo duidt Mariëlle: ‘Daarmee ga je terug naar de basis van wat echt belang­rijk is.’

3 tips voor persoonlijkheid in je marketingstrategie!

Marke­ting’ is voor veel onder­ne­mers een abstract begrip. Ze weten dan ook niet goed waar te begin­nen, of hebben niet de tijd of creati­vi­teit om echt wat moois van hun marke­ting te maken. Maar wat is nou de échte kern van goede marke­ting? Dat zit hem in het toevoe­gen van persoon­lijk­heid aan je marke­ting, zo duidt Mariëlle: ‘Daarmee ga je terug naar de basis van wat echt belang­rijk is.’

Tip 1: authenticiteit, autoriteit en persoonlijkheid

Wist je dat mensen mense­lijke kenmer­ken toeken­nen aan een merk, ongeacht of dit in de marke­ting uitge­dra­gen wordt? Dat komt omdat mensen graag met mensen werken. ‘Ga je in zee met een onder­ne­mer, dan wil je je comfor­ta­bel voelen bij deze persoon. Door content over jezelf, of vanuit jezelf te delen straal je authen­ti­ci­teit uit, ben je uniek en toon je aan dat je kennis hebt over je vakge­bied, en bereid bent om dit uit te dragen. Jij hebt verstand van je vak en deelt deze infor­ma­tie graag met je netwerk,’ stelt Mariëlle.

Tip 2: eigen fotografie

Stock­fo­to­gra­fie is handig om je website, blogs en social media posts mee te vullen, maar iemand die een beetje bekend is op het inter­net, herkent stock­fo­to­gra­fie al snel voor wat het is. Mariëlle: ‘Ik denk dat het gebruik van eigen foto’s veel sterker is. Mensen krijgen een gezicht bij een onder­ne­ming, en het voelt gelijk meer echt, veel persoon­lij­ker en meer betrok­ken aan. Ook als je niet zelf op de foto staat, voelt een eigen foto toch authen­tie­ker aan. Zo weten mensen wie je bent en wat je wil uitstra­len. Boven­dien kun je de fotogra­fie op verschil­lende platfor­men gebrui­ken, voor consis­ten­tie en eenheid.’

Tip 3: successen delen

Mariëlle: ‘Met het delen van de succes­ver­ha­len van je klanten of collega’s krijgen mensen niet alleen een idee van wie je bent, en hoe je eruit­ziet, maar ook van waar je voor staat en wat in zee gaan met jou betekent. Door succes­ver­ha­len te schrij­ven, en deze te delen op social media of op je website, weten mensen waar jouw krach­ten als onder­ne­mer liggen en hoe dit aansluit op de wensen van je toekom­stige klant of partner.’ Kun je wel wat hulp gebrui­ken in persoon­lijke marke­ting? ‘Ik adviseer je graag!’

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.