Het belang van persoonlijke professionele fotografie voor jouw marketing 

Het inter­net staat vol met foto’s, maar op die zitten rechten, de ander is van lage kwali­teit en weer een ander is niet echt meer van deze tijd… Hoever je ook komt met gratis foto’s en een fotoli­cen­tie, écht persoon­lijk is het niet. Met persoon­lijke fotogra­fie heb je foto’s die passen bij jouw bedrijf, van hoge kwali­teit. Eigen, persoon­lijke fotogra­fie: de heilige graal van jouw marketing.

Het belang van persoonlijke professionele fotografie voor jouw marketing 

Het inter­net staat vol met foto’s, maar op die zitten rechten, de ander is van lage kwali­teit en weer een ander is niet echt meer van deze tijd… Hoever je ook komt met gratis foto’s en een fotoli­cen­tie, écht persoon­lijk is het niet. Met persoon­lijke fotogra­fie heb je foto’s die passen bij jouw bedrijf, van hoge kwali­teit. Eigen, persoon­lijke fotogra­fie: de heilige graal van jouw marketing.

Een authentieke uitstraling 

Visuele content is de sleutel tot succes­volle marke­ting. Mensen zijn van nature erg visueel ingesteld. In de digitale omgeving zal deze visuele stimu­la­tie de komende jaren alleen maar meer toene­men. Teksten op je website worden sneller en beter gelezen als ze aange­vuld of opgebro­ken worden met afbeeldingen. 

De pro in je vak 

Profes­si­o­nele persoon­lijke fotogra­fie laat jouw merk authen­tiek doen overko­men. Mensen krijgen namelijk een gezicht bij jouw bedrijf: ze weten met wie ze te maken hebben. Hierdoor verlaag je de drempel tot een connec­tie met jouw merk en ben je meer benader­baar voor je doelgroep. Hiermee onder­scheid je je van de concur­ren­tie. Met profes­si­o­nele foto’s geef je een unieke, persoon­lijke uitstra­ling aan je merk. Jouw poten­ti­ële klanten weten wie je bent, wat je uitstraalt en waar je voor staat. 

Verrijk je merkbeeld

Profes­si­o­nele fotogra­fie zorgt boven­dien voor een coherente visuele identi­teit. Zo ben je overal herken­baar en straal je een samen­han­gend geheel uit. Goede fotogra­fie is ontzet­tend breed inzet­baar! Profes­si­o­nele fotogra­fie kun je bijvoor­beeld gebrui­ken voor: 

 • LinkedIn 
 • Websi­tes 
 • Social media
 • Adver­ten­ties 
 • Drukwerk (zoals visite­kaart­jes, een eigen magazine, brochures)
 • Presen­ta­ties
 • Adver­ten­ties
 • Ter decora­tie voor op het bedrijf

Fotogra­fie met je telefoon is prima voor social media, maar niet voor drukwerk. Komt omdat de kwali­teit van deze foto’s te laag is, waardoor je foto’s erg pixelig zullen lijken. Door overal dezelfde foto’s te hante­ren van hoge kwali­teit zul je direct al merken dat er meer syner­gie zit in je communicatie! 

Professionele fotografie

Fotogra­fie die speci­fiek is aan het fotogra­fe­ren van een werkom­ge­ving wordt ook wel kantoor­fo­to­gra­fie of zakelijke fotogra­fie genoemd. Op zulke foto’s kun je bijvoor­beeld de dynamiek onder collega’s vastleg­gen, laten zien hoe je je werkzaam­he­den uitvoert of de werkom­ge­ving tonen. Met name als je diensten aanbiedt, zoals behan­de­lin­gen, kan dit heel waarde­vol zijn. Klanten weten dan wat ze kunnen verwach­ten als ze bij jou op bezoek komen en hebben, door de foto’s, het gevoel al een beetje bekend te zijn. Ze hebben jouw werkplek tenslotte al eens gezien. Zo haal je het optimale uit je bedrijfsfotografie: 

 • Bedenk wat je vastge­legd wilt hebben. Natuur­lijk kan een fotograaf hierin assis­te­ren, maar je hebt zelf vast ook een idee. Wat wil je laten zien, welke collega’s wil je hiervoor inzet­ten? Hoeveel foto’s wil je en waar en hoe wil je deze gaan gebruiken.
 • Bedenk de stijl. Wil je dat de foto’s formeel overko­men, of mag het allemaal wat losser en gezel­li­ger? Wat past bij jouw bedrijf? 
 • Zorg voor een locatie die je wilt laten fotogra­fe­ren. Je wilt graag je bedrijf schoon en opgeruimd op de foto, natuur­lijk. Stel je al maanden het verven van de muren of het maken van plank­jes aan de muur uit? Doe het voor de fotoses­sie. Zo voorkom je ook direct dat de foto’s binnen korte tijd verou­derd zijn. 
 • Overweeg portretfoto’s en groep­fo­to’s, bijvoor­beeld voor op de ‘over ons’ pagina van je website. Zo maakt de klant direct kennis met jou.

Een kunst apart 

Fotogra­fie is niet voor ieder­een wegge­legd. Goede fotogra­fie gaat vaak gepaard met veel appara­tuur, acces­soi­res en kennis van de camera, camera­hoe­ken, belich­ting… Zijn de foto’s gemaakt, dan moet er nog een selec­tie gemaakt worden, de foto’s nabewerkt. Neem gerust contact op, we advise­ren je graag!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.